Nyhetsartikkel

Kan leggerutiner påvirke barns adferd?

Leggerutiner og skoleresultater

Forfatterne bak studien har også publisert en annen studie basert på data fra de samme barna, der de har undersøkt leggerutiner og skoleresultater.

Denne studien ble publisert på nett i Journal of Epidemiology and Community Health i juli 2013, og viser at det å ikke legge seg til en fast tid som 7-åring innvirket på testresultatet til jentene, men ikke til guttene. Å ikke legge seg til en fast tid i tre-års alderen, er derimot for begge kjønn, uavhengig assosiert med lavere kognitiv ytelse i 7-års alderen.

Du kan lese om denne studien i vår artikkel Uregelmessig leggetid kan gi dårligere skoleresultat

Forrige side Neste side