Nyhetsartikkel

Kan styrkes av vonde barndomsopplevelser

- Barn er mer robusete enn vi tror, sier psykolog og professor Anne Inger Helmen Borge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Traumer, adferdsvansker og sosiale problemer. Ofte blir dette knyttet til opplevelser i barndommen, men det er slett ikke sikkert at de dramatiske erfaringene man får som barn fører til problematisk adferd.

Derimot kan det være mange som kommer styrket ut av slike hender - at opplevelsene fungerer som en slags psykologisk vaksine.

- Barn er gjerne mer robuste enn vi tror. Hvis de har en familie og et miljø rundt seg som er stabilt og gir omsorg, kan barn takle vanskelige opplevelser på en god måte, sier psykolog Anne Inger Helmen Borge.

Det er altså en alminnelig oppfatning at traumer i barndommen gir problemer for barnet, og også studier viser sammenhengen mellom dramatiske hendelser og utfordringer hos barnet i etterkant. Men Borge mener at det også er viktig å anerkjenne at det også mange barn som står støtt og godt etter slike hendelser.

Lander godt og støtt

sørgmodig barn

Ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har Borge og hennes kolleger undersøkt hva potensielt opprivende hendelser i barndommen har å bety for barns oppførsel og adferd.

Nesten 600 barn deltok i studien, og av disse hadde omtrent hvert femte barn opplevd noe i løpet av barndommen som psykologene trodde kunne gi følelsesmessige eller sosiale vansker i etterkant.

- Dette var vanlige hendelser som kan skje i en barndom, som skilsmisse, dødsfall, sykdom eller ulykker, forteller Borge.

De sammenlignet barna som hadde opplevd slike hendelser med barn som ikke hadde det, og undersøkte hva utfallet var et år etter.

Borge sier at man gjerne forventer at barn som opplever dramatiske hendelser får flere problemer enn andre barn. Men det var ikke tilfelle. Heller tvert om. Forskerne skilte mellom hendelser som har med relasjoner å gjøre, som for eksempel samlivsbrudd eller bortgang; og hendelser om ikke har med det å gjøre, for eksempel ulykker og skader.

- Men vi fant ingen forskjeller der heller, sier hun. Forskerne undersøkte adferden til barna og fant at de som hadde opplevd dramatiske episoder gjerne ble bedre til å dele, trøste og bry seg enn andre barn.

- Årsaken til dette kan være læring. Barn som opplever noe fælt, kan gjerne får ekstra med omsorg og vennlighet fra andre. Og at de dermed lærer av dette. De opplever kanskje positiv tilbakemelding når de kommer tilbake i barnehagen, og dette blir dermed en positiv spiral, sier Borge.

- Barn er robuste, hvis støtten er god hjemmefra og i barnehagen. Det er selvsagt veldig viktig hvordan foreldrene naturlig forholder seg til dette, og hvilken omsorg de gir, sier hun.

Neste side