Informasjon

Barn som ser mye på TV, får konsentrasjonsproblemer

Mye TV-titting i barndommen er forbundet med konsentrasjonsproblemer i ungdomstiden.

Det viser en studien som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i september 2007.

Denne sammenhengen er uavhengig av tidligere konsentrasjonsproblemer og eventuelle andre faktorer som påvirker evnen til konsentrasjon. Forfatterne bak studien1 konkluderer med at resultatene i studien støtter hypotesen om at TV-titting i barndommen kan bidra til å utvikle konsentrasjonsproblemer, og antyder at effekten kan være langvarig.

Så i snitt over to timer TV hver dag

Deltakerne i studien var 1037 barn som var født i New Zealand i 1972 og 1973. Kjønnsfordelingen var lik. Informasjon om hvor mye barna så på TV ble samlet inn i ved 5, 7, 9, 11, 13 og 15 års alderen. I gjennomsnitt så barna på TV i 2,05 timer på ukedagene når de var fra 5-11 år, mens det i 13-15 årsalderen hadde økt til 3.13 timer.

Resultatene viser altså at antall timer med TV-titting i barndommen har en sammenheng med konsentrasjonsproblemer i voksen alder. Både TV-titting i barndommen og TV-titting i ungdomstiden er uavhengig av hverandre forbundet med konsentrasjonsproblemer i ungdomstiden.

Symptomer over gjennomsnittet ved mer enn 2-3 timer TV om dagen

For hver time med TV-titting øker risikoen med 1,44. Det vil si at dersom forekomsten av ADHD i snitt er 2 prosent, er risikoen hos disse barna 2% x 1,44, det vil si nær 3 prosent for å ha konsentrasjonsproblemer i ungdomstiden, etter justeringer for andre faktorer som kan påvirke resultatet.

De som så på TV i over to timer om dagen som barn, og spesielt de som så på TV i over tre timer per dag, hadde over gjennomsnittlige symptomer på konsentrasjonsproblemer i ungdomstiden.

Andre studier har blant annet funnet sammenhenger mellom TV-titting i 1-3 års alderen og konsentrasjonsproblemer i 7-års alderen.

Blir virkeligheten for kjedelig?

I følge forfatterne av studien er det utbredt bekymring rundt det stigende antallet barn som har konsentrasjonsproblemer. En mulig årsak er altså TV-titting. Et forslag til hvorfor det er en slik sammenheng, er at det som skjer på TV er så spennende at ting som skjer i den virkelige verden - for eksempel lekselesning - virker kjedelig og barnet får problemer med å konsentrere seg. En annen mulig årsak er at TV-bildene som kontinuerlig endres, kan påvirke utviklingen av hjernen. En tredje mulig forklaring kan være at TV-tittingen tar plassen fra andre aktiviteter som fremmer og oppfordrer til konsentrasjon, for eksempel lesing, spill, idrett og lek.

Det er kjent at konsentrasjonsproblemer kan forutsi dårlige skoleresultater og føre til dårlig sosialisering. Derfor virker det fornuftig å følge anbefalingene som den amerikanske barnelegeforeningen gir, om å begrense TV-tittingen til to timer daglig, skriver forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Landhuis CE, Poulton R, Welch D, Hancox RJ. Does childhood television viewing lead to attention problems in adolescence? Results from a prospective longitudinal study.. Pediatrics 2007; 120(3): 532-7.