Nyhetsartikkel

Kjærlig oppmerksomhet fra mor gir trygghet for livet

Barn som blir overøst av kjærlighet og oppmerksomhet fra mor, takler lettere stress og motgang også som voksne.

Klemmer, kyss og kjærlighetserklæringer vi får fra mor som barn, fremmer bedre følelseskontroll også i voksen alder, ifølge BBC News.

Studien som ble publisert i Journal of Epidemiology and Community Health, viser at et nært bånd mellom mor og barn er nøkkelen til å få denne tryggheten som voksen. Det bidrar også til bedre sosiale evner og bedre mestringsevner.

Rangerte varme og hengivenhet i samspillet

Studien hadde 500 deltakere. Første del ble utført ved at en psykolog rangerte båndet mellom mor og barn i en rutinesjekk da barna var åtte måneder gamle. Psykologen så på hvor godt mor fanget opp og svarte på barnets behov og følelser, og på hengivenheten og varmen i samspillet.

30 år senere ble de samme barna oppsøkt av forskerne, og spurt om å delta i en undersøkelse med spørsmål om deres følelser og tilfredshet med tilværelsen. De ble også spurt om hvor hengivne de hadde opplevd at mødrene deres var.

Resultatet viser at de som hadde opplevd mye hengivenhet fra mor, taklet alle former for ubehag bedre.

- Vit når det er nok

Forskerne sier at dette føyer seg inn i den store mengden av forskning som viser at tidlig barndom har stor betydning for hvordan du håndterer livet senere. Men også andre faktorer spiller inn, påpeker de.

En viktig del av det å være en omsorgsfull mor, er å vite når barnet har fått nok. Dette gjelder ikke minst når barnet blir større, og behovene endrer seg. Klemmer og kysser du mer på barnet enn det liker da, kan du oppleve at barnet synes det blir flaut og ubehagelig.

Hva med fars rolle?

Det står ingenting om fars rolle i denne studien, så vi spør hovedforfatteren av forskningsrapporten om hvorfor far ikke er nevnt.

- Jeg er sikker på at far også har betydning for utfallet, men hengivenhet og oppmerksomhet fra far ble ikke målt i denne studien. Mødrene tok med seg sine åtte måneder gamle babyer til en kontroll hvor de så på milepæler i utviklingen. Mot slutten av timen rangerte psykologen deler av samspillet mellom mor og barn. Dette er over førti år siden, så det ble ikke registrert at noen fedre kom til timen sammen med babyen sin, sier Joanna Maselko til NHI.no.