Nyhetsartikkel

Lesbiske mødre får flinke barn

Barn som har blitt oppdratt av lesbiske mødre fra fødselen av, er velbalanserte og på mange områder flinkere enn andre unge på samme alder.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Pediatrics i juli 20101.

Studien har sett på den psykologiske innvirkningen det har hatt på ungdom å vokse opp i en planlagt lesbisk familie. Barna ble unnfanget ved assistert befruktning.

Studien fulgte 154 lesbiske mødre i 84 familier. Kvinnene ble med i studien før barna ble født, i perioden mellom 1986 og 1992.

Hadde sjeldnere problemadferd

Resultatene viser at barna i 17-års alderen på flere områder gjorde det bedre enn gjennomsnittsungdommen på samme alder. Både sosialt, i forhold til skoleprestasjoner, og innen generell kompetanse. De hadde sjeldnere sosiale problemer enn sine jevnaldrende, brøt loven sjeldnere, hadde færre aggresjonsproblemer og mindre utadrettet problemadferd.

Det ble ikke funnet noen forskjeller mellom barn av lesbiske mødre som hadde kjent eller ukjent donor, eller mellom barn av mødre som fortsatt var sammen, sammenlignet med barn av mødre som hadde skilt lag.

Sunn psykologisk tilpasning

Forfatterne konkluderer med at ungdom som har blitt oppfostret i familier med lesbiske mødre fra fødselen av, viste en sunn psykologisk tilpasning. Dermed bør ingen kunne bruke seksuell legning som grunn til å begrense muligheten for assistert befruktning for lesbiske, eller som argument i en barnefordelingssak.

Til tross for at man gjennom tre tiår har vist gjennom ulike studier at barnets psykologiske tilpasning ikke har noe med foreldrenes seksuelle legning å gjøre, er legitimiteten av lesbiske og homoseksuelle foreldre, fosterforeldre og adoptivforeldre fortsatt under granskning, skriver forfatterne. Nå som barna til de første lesbiske mødrene som fikk barn via assistert befruktning begynner å bli voksne, gir dette forskere en rik mulighet til å undersøke effekten av å vokse opp i en planlagt lesbisk familie.

Jobbet hardt for å bli gode foreldre

Noe av årsaken til at ungdommene viser seg å være så velbalanserte og flinke på mange områder, er mødrenes sterke engasjement - som startet allerede før barna ble født. Mødrene gikk på kurs og lærte om barneoppdragelse, og de dannet egne støttegrupper. De var også aktivt involvert i barnas skolearbeid, og forsøkte å holde på det nære båndet til barnet, uansett hvilke interesser eller preferanser barna hadde. I så måte har mødrene nådd et mål som talløse studier har vist gir gode resultater innen barneoppdragelse; Ungdom som har et godt forhold til foreldrene, har lettere for å tilpasse seg.

Enkelte svakheter

Studien har enkelte svakheter. Blant annet er ikke deltagerne tilfeldig utvalgt, de har selv meldt seg på studien. Årsaken er at denne gruppen i stor grad var skjult da studien startet - fordi lesbiske og homoseksuelle som gruppe har vært utsatt for mye diskriminering. Forfatterne skriver at det hadde vært en fordel dersom de kunne samlet informasjon fra barnas lærere også, for å få tre ulike kilder som bakgrunnsinformasjon til studien.

Studien er den største, mest langvarige studie av foreldre med samme kjønn. Målet med studien er å følge planlagte lesbiske familier fra barnas unnfangelse, og frem til voksen alder. Informasjonen er samlet inn ved hjelp av intervju og spørreskjema, som 78 av deltagerbarna fylte ut først da de var 10 år, og siden da de ble 17 år. Informasjon fra mødrene ble samlet inn på samme måte. Studien pågår fortsatt.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Gartrell N, Bos H.. US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents. Pediatrics 2010; 126 (1): 175-6. pediatrics.aappublications.org