Informasjon

Matkresne småbarn

Mange småbarn er kresne i matveien. Det er en fase i barnets personlighetsutvikling. Voksne overvurderer ofte barnets næringsbehov. Ikke tving barnet til å spise, det kan forverre problemet.

Noen barn spiser lite, og de vil ofte ikke prøve ny mat. Hvorfor er det slik, og hvordan takler vi som foreldre og besteforeldre disse utfordringene?

Småbarn som ikke vil spise, eller som er svært kresne når det gjelder hva de vil spise, skaper ofte stress hos foreldrene. Andelen barn som oppfattes som matkresne, øker fra 20 prosent til 50 prosent fra 4 måneders til 24 måneders alder1. Matkresenhet er et trekk som er fremtredende, uavhengig av kjønn, etnisitet eller familiens økonomi. Så godt som ingen barn med matkresen atferd opplever negative konsekvenser når det gjelder vekst eller utvikling2-3.

Et tegn på jeg-utvikling

Matkresenhet er et tegn på et barn som tester ut jeg'et sitt, som "øver" på å ta egne beslutninger i utviklingen mot selvbestemthet, autonomi.

Barn er av natur skeptiske til ny mat, og et barn trenger gjerne gjentatte og varierte eksponeringer for ny mat før de aksepterer maten. Det kan ta opptil 10 eksponeringer før et barn lærer å akseptere en ny smak1-2.

Neste side