Nyhetsartikkel

Matteangst og gener

Risiko for matteangst er ikke bare knyttet til negative opplevelser, men også til genetisk risiko som disponerer for generell angst og nedsatte matematikkevner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Journal of Child Psychology and Psychiatry i mars 20141. Forskerne bak studien så på de genetiske og de miljømessige faktorene som bidro til ulikheter i den angsten mange føler når de blir konfrontert med en matematikkoppgave. De så også på genetiske mekanismer og miljømekanismer som forbinder matteangst med evne til matematisk tenkning (mattekognisjon)og generell angst.

Kan ikke kun klandre gener

Multivariable analyser viser at matematikkangst har sammenheng med generell angst forårsaket av arv og miljø, samt en uavhengig genetisk påvirkning av evnen til mattebasert problemløsning. Forfatterne fant at genetiske faktorer står for 40 prosent av variasjonen i matteangst. Resten tilskrives barnets omgivelser og miljø.

Studien gir dermed et nytt syn på hvorfor noen barn og voksne kan utvikle en angst for matematikk, som gjør det vanskeligere for dem å løse matematikkoppgaver og lykkes i skolen. Medvirkning til matteangst er to arvelige faktorer: personens kognitive ytelse i matematikk og en disposisjon for generell angst.

Funnene antyder altså at det ikke bare er kvaliteten på undervisningen, eller forhold ved hjemmet, eller andre faktorer ved miljøet, som er årsaken til at folk opplever matematikk ulikt. Likevel kan man ikke legge all skylden på gener og generell angst. Tross alt tilskrives 60 prosent av årsaken ulike forhold ved skolen, hjemmet og ellers. Forfatterne forklarer at hvis du har genetiske risikofaktorer for matteangst, og har negative opplevelser i mattetimene, kan dette gjøre læringen mye vanskeligere. Dette må det tas høyde for når det vurderes hjelpetiltak for dem som sliter med faget.

Viktig å være oppmerksom på matteangst

Forfatterne konkluderer med at utvikling av matteangst ikke består av bare eksponering for negative opplevelser med matematikk, men at det også involverer genetiske risikofaktorer som er relatert til både angst og mattekognisjon. Disse resultatene antyder at å integrere kognitive og atferdsmessige tiltak, kan være særlig viktig for matematikk, og at dette kan videreføres til andre skolefag. Forfatterne understreker hvor viktig det er å være oppmerksom på matteangst, fordi angsten hemmer barna i læringsprosessen.

Deltagerne i studien var 216 identiske tvillinger, og 298 toeggede tvillinger med samme kjønn. Barna kom inn i prosjektet da de gikk på førskolen eller i første klasse. Det ble utført opptil åtte hjemmebesøk, de siste to da barna var mellom 9 og 15 år gamle.

Kilder

Referanser

  1. Wang Z, Hart SA, Kovas Y, Lukowski S, Soden B, Thompson LA, Plomin R, McLoughlin G, Bartlett CW, Lyons IM, Petrill SA. Who is afraid of math? Two sources of genetic variance for mathematical anxiety. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2014. onlinelibrary.wiley.com