Nyhetsartikkel

Mer fravær for barn og unge med hodepine

Barn og unge som har hyppig eller alvorlig hodepine, får oftere skolerelaterte problemer og fravær.

Temaside om Korona

Dette ifølge en studie som ble publisert i JAMA Pediatrics i februar 20211. Studien er også omtalt på Medscape2.

Deltagerne i studien var 34403 ungdommer i USA som var med i en nasjonal studie om barns helse i 2017 og 2018. Blant disse var 1514 barn som ifølge foreldrene var plaget med hyppig eller alvorlig hodepine, og som hadde diskutert dette med helsepersonell.

Mange hadde migrene

Sammenlignet med barn uten hodepine, oppga foreldre til de som slet med dette at de oftere hadde fravær, og at de hadde vært borte fra skolen minst 11 dager det siste skoleåret. De hadde ofte også andre skolerelaterte problemer.

Hovedforfatteren i studien sier i en uttalelse til Medscape at mange hadde migrene, en nevrologisk tilstand som i tillegg til smerter/hodepine øker følsomheten for lyd og lys, kan gi kvalme og oppkast, og kan forstyrre evnen til å se, snakke, bevege seg eller tenke normalt.

Det er ofte slike symptomer som gjør det vanskelig for elevene å delta for fullt i skole og andre aktiviteter. Leger som behandler unge med hodepine, bør spørre om det påvirker skolegang og ytelse, og hjelpe dem med en effektiv behandlingsplan, sier han.

Mer fravær blant tenåringer

Tenåringer i alderen 15-17 år hadde større sannsynlighet for mye fravær og å måtte gå om igjen et år, enn barn i 6-11 års alder.

En av studiens begrensninger var at forekomsten av hodepine var lavere enn forventet. De manglet også data til å skille mellom ulike typer hodepine.

Migrene hos barn

Mange barn med hodepine og migrene blir ikke forstått, sa allmennlege og migreneekspert Tine Poole i et intervju vi tidligere har publisert på NHI.no: - Så mye som en til to elever i hver skoleklasse har migrene, men mange har ikke fått diagnosen hos lege, sier Poole

Foreningen for kroniske smerter og Hodepine Norge står bak 12 informasjonsvideoer om migrene hos barn. I filmene deltar tre barn og deres familier, samt Tine Poole, som er allmennlege og har spesialisert seg på utredning og behandling av migrene og hodepine hos barn og ungdom.

I disse videoene kan du lære mer om hva hodepine og migrene hos barn er, hvordan det påvirker barns hverdag, og hvordan det kan behandles på best mulig måte.

Videoene finner du her

Kilder

Referanser

  1. Turner SB, Szperka CL, Hershey AD et al. Association of Headache With School Functioning Among Children and Adolescents in the United States. JAMA Pediatrics 2021. jamanetwork.com
  2. Medscape: Headache Tied to School Problems, Poor Attendance in US Youth Forfatter Rapaport L