Nyhetsartikkel

Mindre skjermtid gir økt fysisk aktivitet hos barn

Danske forskere har funnet at å begrense skjermtiden hos barn fører til en betydelig økning av fysisk aktivitet. Hos voksne så de ikke en slik sammenheng.

Mange barn og unge bruker mye tid foran skjerm. Dette kan redusere tiden de er fysisk aktive. Men barn har alltid vært stillesittende det meste av tiden de er våkne. Det har forskere funnet hver gang de har målt fysisk aktivitet hos ulike grupper barn. Dette er uavhengig av kulturell bakgrunn, hvor du bor, og fra tiden før smarttelefon og spillkonsoller.

Forskere har derfor diskutert om bruk av skjerm virkelig påvirker fysisk aktivitetsnivå, eller om det bare erstatter annen rolig aktivitet. Nå har forskere fra Syddansk Universitet i Danmark undersøkt dette i en randomisert, kontroller studie som ble publisert i JAMA Pediatrics i april 202212.

Deltagerne i studien var 89 familier - 181 barn og 164 voksne. Disse ble tilfeldig inndelt i to grupper. Gjennomsnittsalderen på barna var ni år. Hos de voksne deltagerne var den 41 år.

Familiene i den ene gruppen måtte levere inn smarttelefoner og nettbrett i to uker. I tillegg måtte de redusere skjermtiden til mindre enn tre timer i uka. Familiene i den andre gruppen (kontrollgruppen), fikk beskjed om å fortsette skjermbruken som vanlig. Deltagernes aktivitetsnivå ble målt ved hjelp av skrittellere.

Forskerne fant at barna i gruppen som reduserte skjermtiden, i snitt var aktive 45 minutter mer per dag enn barna i kontrollgruppen. Forskjellen mellom gruppene var størst i helgene. Da var barna som begrenset skjermtiden, aktive i 73 minutter mer per dag enn barna i kontrollgruppen.

Hos foreldrene som fikk begrenset skjermtiden, fant ikke forskerne noen forskjell av betydning i aktivitetsnivået. Dette overrasket forskerne. En mulig forklaring er at voksne er mindre spontane i fysisk aktivitet.

Det er likevel fornuftig at voksne også begrenser skjermtiden, mener forskerne. Fra før av er det kjent at foreldres bruk av skjerm sterkt påvirker barns skjermtid.

Forfatterne konkluderer med at begrenset skjermtid ga betydelig økning i fysisk aktivitet hos barn. Den betydelige effekten antyder at mye skjermtid hos barn bør anses som et folkehelseproblem, skriver de.

 

Kilder

Referanser

  1. Pedersen J, Gillies Banke Rasmussen M, Overgaard Sørensen S, et al.. Effects of Limiting Recreational Screen Media Use on Physical Activity and Sleep in Families With Children A Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatrics 2022. jamanetwork.com
  2. Syddansk Universitetet: Mindre skærmtid øger bevægelse blandt børn www.sdu.dk