Informasjon

Mindre TV-titting kan redusere overvekt hos barn

Å begrense TV-titting og PC-bruk kan være viktige forebyggende tiltak for å redusere eller unngå overvekt hos barn. Endringene som disse tiltakene gir, kan i følge ny forskning være mer knyttet til forandringer i energiinntak enn forandringer i barnets aktivitetsnivå.

Studien som denne konklusjonen er hentet fra, ble publisert i Archives of Pediatric and Adolescent Medicine i mars 20081.

70 barn i 4-7-årsalderen deltok i studien. Alle barna hadde en BMI som tilsa at de var blant de 25 prosent tyngste i sin aldersgruppe. Et annet fellestrekk var at alle brukte minst 14 timer i uken på TV-titting og PC-bruk.

Barna ble tilfeldig utvalgt til to grupper. Den ene gruppen måtte redusere TV-titting og PC-bruk med 50 prosent, mens den andre gruppen ikke måtte gjøre noen slike reduksjoner. Gruppene ble fulgt med kontroller hvert halvår i løpet av en to-årsperiode.

Mindre TV - færre påskudd til å spise

Det er allerede kjent at TV-titting er forbundet med overvekt hos barn, men lite forskning har sett på effekten av å begrense TV-tittingen. En tidligere studie har vist at mindre TV-titting blant skolebarn, førte til at vekten blant barna økte saktere.

Hovedformålet med denne studien var altså å avgjøre hva slags effekt det å redusere TV- og PC bruk hadde på vekten til barna. Et annet mål var å se på hvordan TV-tittingen påvirket energiinntaket og energiforbruket.

Resultatet forskerne kom fram til var at mindre TV-titting og PC-bruk ga redusert BMI for barna som deltok i studien. Forklaringen kan være at barna får færre påskudd (som frister dem) til å spise mens de sitter foran skjermen, og at de blir mindre påvirket av TV-reklamer.

Tidligere studier har vist at unge som spiste mer enn halvparten av dagens måltider foran TV-en, reduserte kaloriinntaket med mer enn 600 kalorier per dag etter å ha begrenset TV-tittingen. Blant de som spiste foran TV-en av og til, var det ingen forandringer i kaloriinntak.

TV på rommet kan øke risikoen for overvekt

For å begrense TV-tittingen ble det i studien brukt teknologiske innretninger der foreldrene fikk lagt inn koder og tidsbegrensninger på TV'en og PC'en for å skjære ned på tiden barna satt foran skjermen. Forfatterne påpeker at fordelen ved dette er at barnet selv kan fordele sin tilmålte TV-tid, og at det sparer foreldrene for mye kamp og konflikter.

Lar du barnet ditt overtale deg til å få TV på rommet, gjør du barnet en bjørnetjeneste. For å la barnet ha TV på rommet sitt kan øke risikoen for overvekt mer enn det å ha TV-apparater andre steder i huset. Det kan også gjøre det vanskeligere for foreldre å ha oversikt over hvor mye barnet faktisk ser på TV.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Epstein LH, Roemmich JN, Robinson JL, Paluch RA, Winiewicz DD, Fuerch JH, Robinson TN. A randomized trial of the effects of reducing television viewing and computer use on body mass index in young children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008; 162: 239-45.