Nyhetsartikkel

Mobbes på grunn av matallergi

Barn med matallergi blir hyppigere mobbet enn barn som ikke har slik allergi. Men når foreldrene vet om mobbingen, bedres barnas livskvalitet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en artikkel som ble publisert i Pediatrics i januar 20131.

Fra før av er det kjent at livsstil og sårbarhet forbundet med matallergi kan disponere for mobbing. Forfatterne av denne studien fant at slik mobbing var vanlig, og ofte innebar at barna ble truet med mat de reagerte på. Å bli truet med maten de er allergiske mot, kan i verste fall føre til en livstruende allergisk reaksjon.

Angst og redusert livskvalitet

Mobbing var særlig forbundet med redusert livskvalitet og økt bekymring hos foreldre og barn, uavhengig av hvor alvorlig mobbingen som ble oppgitt, var. Hyppig mobbing ga dårligere livskvalitet enn sjeldnere mobbing. I bare halvparten av tilfellene (52 prosent) kjente foreldrene til mobbingen, men i de tilfellene foreldrene kjente til mobbingen, var dette forbundet med bedre livskvalitet og mindre plager hos barna som ble mobbet. Barn med matallergi som ble mobbet, hadde høyere nivå av angst og lavere livskvalitet enn de som ikke opplevde mobbing i forbindelse med matallergi.

I de tilfellene der foreldrene visste at barna ble mobbet eller trakassert på grunn av matallergien, var foreldrenes livskvalitet dårligere, men barnas livskvalitet var bedre, og barnet fungerte også bedre sosialt og emosjonelt.

Krever konstant årvåkenhet

Nyere data antyder at andelen barn med matallergi har økt med 18 prosent fra 1997 til 2007, noe som medfører at opptil åtte prosent av barn er berørt av dette. Å håndtere matallergi krever konstant årvåkenhet for å unngå matallergener. Effekten, både på den som er rammet av allergien og resten av familien, er betydelig og gir redusert livskvalitet i seg selv.

Deltagerne ble rekruttert ved besøk på en allergiklinikk, hvor barnet og en av foreldrene (oftest mor), hver for seg svarte på et spørreskjema. 321 familier ble spurt om å delta, men 29 ble ekskludert fordi de ikke passet (i hovedsak på grunn av usikkerhet knyttet til allergien). 26 familier ønsket ikke å delta. Blant de 251 familiene som fullførte undersøkelsene, oppga 45.4 prosent av barna, og 36.3 prosent av foreldrene at barnet hadde blitt mobbet. I tillegg oppga 31.5 prosent av barna og 24.7 prosent av foreldrene mobbing som gikk direkte på matallergien. Dette inkluderte ofte trusler med mat de reagerte på, i hovedsak fra andre i klassen.

Barn med spesielle helsebehov mobbes oftere

Funnene i studien antyder at barn med matallergi blir mobbet oftere enn befolkningen generelt. Funnene er ikke overraskende, i og med at disse barna har en sårbarhet som lett kan utnyttes - ved for eksempel at noen truer med å kaste mat de er allergisk mot, på dem. Forekomst av mobbing blant barn med spesielle helsebehov i USA, er på 42,9 prosent, tall som samsvarer med funnene som er gjort i denne studien.

Kilder

Referanser

  1. Shemesh E, Annunziato RA, Ambrose MA, Ravid NL, Mullarkey C, Rubes M, Chuang K, Sicherer M, Sicherer SH. Child and Parental Reports of Bullying in a Consecutive Sample of Children With Food Allergy. Pediatrics 2013; 131 (1): e10-e17.. pediatrics.aappublications.org