Informasjon

Mobbing

Mobbing er ikke bare å slå, skyve eller sparke. En mobber er en person som gjør eller sier ekle ting for å få makt over en annen person.

Hopp til innhold

Forekomst

I Norge ble det for noen få år siden gjort en undersøkelse blant elever i 4.-7. klasse. Undersøkerne fant at totalt anga 5,5% av barna at de mobbet andre. Blant jenter var tallet 3,3% og blant gutter var det 7,6%. Andelen elever som anga at de ble mobbet, var 14,2%. Blant jenter var det 13,3% og blant gutter var det 15%. Selv om det er noe forskjell fra land til land, er mobbing noe som forekommer i alle land. I Norge har regjeringen gått i bresjen for å bekjempe mobbing (se barneombudet).

Mobbing foregår typisk på skolen eller på vei til eller fra skolen. Mobbing er mest utbredt i grunnskolen og avtar etter hvert som barna kommer i ungdomsskolen og i videregående skole. Gutter mobber oftere enn jenter, og gutter utfører fortrinnsvis fysisk og verbal mobbing. Jenter benytter oftere mer underfundige og manipulerende former for mobbing som utstøting, isolering og baktaling.