Informasjon

Mobbing

Mobbing utføres ofte av barn som er eldre eller sterkere, mot et offer som er sårbart. En mobber er en person som gjør eller sier ekle ting for å få makt over en annen person.

Forekomst

I Norge ble det for noen få år siden gjort en undersøkelse blant elever i 4.-7. klasse. Undersøkerne fant at totalt anga 5,5 prosent av barna at de mobbet andre. Blant jenter var tallet 3,3 prosent og blant gutter var det 7,6 prosent. Andelen elever som anga at de ble mobbet, var 14,2 prosent. Blant jenter var det 13,3 prosent og blant gutter var det 15 prosent. Selv om det er noe forskjell fra land til land, er mobbing noe som forekommer i alle land. I Norge har regjeringen gått i bresjen for å bekjempe mobbing (se barneombudet).

Mobbing foregår typisk på skolen eller på vei til eller fra skolen. Mobbing er mest utbredt i grunnskolen og avtar etter hvert som barna kommer i ungdomsskolen og i videregående skole. Gutter mobber oftere enn jenter, og gutter utfører fortrinnsvis fysisk og verbal mobbing. Jenter benytter oftere mer underfundige og manipulerende former for mobbing som utstøting, isolering og baktaling.

Les også: Skjult mobbing

Neste side