Informasjon

Mobbing

Mobberen

Mobbing utføres gjerne av andre barn som er eldre, sterkere eller større mot et offer som er fysisk eller psykisk sårbart. En mobber er en person som gjør eller sier ekle ting for å få makt over en annen person. Mobbing er ikke bare å slå, skyve eller sparke. En mobber kan kalle offeret ubehagelige ting eller si stygge ting om det. En mobber kan også nekte den som mobbes å være med på lek eller idrett, eller nekte barnet å snakke til seg. Noen mobbere setter i gang falske rykter om offeret, kan true barnet, ta ting fra det eller tvinge barnet til å gjøre ting det ikke vil.

Forrige side Neste side