Informasjon

Mobbing

Mobbeofferet

Mobbing kan ramme hvem som helst, men i følge Barne- og likestillingsdepartementet gir forskningen et ganske klart bilde av dem som befinner seg i faresonen for å bli mobbet. Mobbeofre har gjerne ett eller vanligvis flere av de kjennetegnene som er listet opp nedenfor, men det er ikke alltid slik. Den vanligste fellesbetegnelsen for de som blir mobbet, er at de er passive eller underdanige.

 • Disse elevene er gjerne stille, forsiktige, følsomme, og tar kanskje lett til tårene.
 • De er usikre med liten selvtillit (negativt selvbilde).
 • Hvis de er gutter, liker de ikke å slåss, og de er ofte fysisk svakere enn sine klassekamerater.
 • De har få eller ingen venner.
 • De er redde for å bli skadet og slå seg.
 • De har ofte lettere for å omgås voksne (foreldre, lærere) enn jevnaldrende.

En annen type mobbeoffer er "det provoserende mobbeofferet". Disse fellestrekkene for en som blir mobbet, er ikke så vanlige som det passive eller underdanige mobbeofferet (utgjør ca. 15-20 prosent av tilfellene). Typiske trekk ved det provoserende mobbeofferet er:

 • De kan være hissige og forsøke å ta igjen hvis de blir angrepet eller forulempet, men oftest uten særlig suksess.
 • De er ofte rastløse, klossete, umodne, ukonsentrerte og oppfattes som generelt besværlige.
 • En del av disse elevene kan karakteriseres som hyperaktive (urolige, rastløse med konsentrasjonsvansker).
 • På grunn av sin irriterende atferd er de mislikt også av mange voksne, for eksempel av læreren.
 • De kan selv forsøke å mobbe svakere elever.

Mobbing på grunn av at en skiller seg ut på en eller annen måte, for eksempel har en annerledes klesstil, hårfarge, briller eller en annen dialekt enn resten av klassen, er ikke så vanlig som mange tror. At dette er hovedårsaken til at enkelte blir mobbet, er en myte.

Les mer om dette her.

Forrige side Neste side