Informasjon

Mobbing

Tegn på mobbing

Enkelte barn som mobbes prøver å unngå visse ting, mennesker eller steder. De er oftere hjemme fra skolen, eller de har vansker med å få gjort skolearbeidet. De kan plages med mye hodepine eller stadige magesmerter, eller de kan få problemer med å sove. De kan også bli sengevætere.

Noen barn som mobbes, blir stille og holder seg for seg selv. De kan ha få venner. Noen barn som mobbes, kan skape problemer på skolen eller hjemme. Noen barn er eller later som de er redde, eller de vil ikke snakke når de blir spurt om noe, eller når de blir tilsnakket.

Istykkerrevne klær eller "mistede" klær kan være et tegn på at et barn blir mobbet. Det samme kan kutt, skrubbsår, kloremerker som barnet ikke kan eller vil forklare.

Forrige side Neste side