Informasjon

Mobbing

Hvordan hjelpe barn som blir mobbet?

Du kan fortelle et barn som blir mobbet, at det er ikke barnets feil. Prøv å få barnet til å tro på seg selv. Lær barnet hvordan det kan hevde sin rett. Men ikke lær barnet å ta igjen overfor mobberen. Be barnet forsøke å overse mobberen.

Fortell at problemet kan ordnes, men ikke forvent at barnet klarer å ordne opp i det selv. Fortell at det er helt greitt å spørre om hjelp. Dersom mobbingen skjer på skolen, be barnet om å få hjelp fra en lærer, en inspektør eller en annen voksen. Prøv og involver deg i barnets skole og se om skolen har et program med mål å stanse mobbingen. Å få barnet med i et idrettslag eller en annen type klubb eller aktivitet kan også hjelpe.

Olweus' program til forebyggelse av mobbing er et norsk opplegg mot mobbing. I følge utenlandske eksperter er programmet det best dokumenterte og det mest effektive programmet for å redusere mobbing i grunnskole og ungdomsskole. Formålet med programmet er å endre sosiale normer ved å endre skolens reaksjon på mobbe-hendelser. Regler om mobbing utvikles og fremholdes, og ofre beskyttes og støttes.

Forrige side Neste side