Nyhetsartikkel

Mye skjermtid forsinker barns utvikling

Små barn som tilbringer mye tid foran skjerm opplever forsinkelser i utviklingen, særlig knyttet til kommunikasjon og problemløsning.

Det viser en studie som ble forhåndspublisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics i august 20231.

For å fremme sunn vekst og utvikling anbefaler Verdens helseorganisasjon at barn i alderen ett til fem år tilbringer mindre enn en time per dag foran skjerm. En nyere metaanalyse viser at de fleste barn i disse aldersgruppene tilbringer langt mer tid enn det som er anbefalt foran skjermen.

Formålet med studien var å undersøke om det var sammenheng mellom hvor mye skjermtid barn på ett år fikk, og forsinkelser i utviklingen. Forsinkelsene de så på inkluderte kommunikasjon, grovmotoriske evner, finmotoriske evner, problemløsning og personlige og sosiale evner i to- og fire-års alder.

Tidligere studier har også sett at mye skjermtid hos småbarn kan forsinke utviklingen.

Halvparten så mer enn en time per dag

Gravide kvinner ved 50 ulike klinikker og sykehus i Miyagi og Iwate i Japan ble rekruttert til studien i perioden juli 2013 til mars 2017. Totalt utgjorde dette 7097 mødre og barn.

Da barna var ett år hadde

  • 48,5 prosent mindre enn en time skjermtid per dag
  • 29,5 prosent 1-2 timer skjermtid per dag
  • 18 prosent 2-4 timer skjermtid per dag
  • 4 prosent fire timer eller mer skjermtid per dag

Resultatene

Resultatene av studien viser at økt skjermtid var forbundet med høyere risiko for forsinkelser i utviklingen da barna var to og fire år. Ved to års-alderen så forskerne at barna oftere hadde utviklingsforsinkelser knyttet til kommunikasjon, finmotoriske evner, problemløsning og personlige og sosiale evner. Ved fire-års alderen så forskerne at de med mye skjermtid hadde forsinkelser i utvikling knyttet til kommunikasjon og problemløsning.

Økt skjermtid gir større forsinkelser

Disse funnene antyder at forsinkelser i utviklingen bør vurderes separat i fremtidige diskusjoner om skjermtid og barns utvikling, mener forfatterne.

Resultatene antyder at jo mer skjermtid barnet får, jo større kan forsinkelsene bli.

Kilder

Referanser

  1. Takahashi I, Obara T, Ishikuro M, et al.. Screen Time at Age 1 Year and Communication and Problem-Solving Developmental Delay at 2 and 4 Years. JAMA Pediatrics 2023. jamanetwork.com