Nyhetsartikkel

Når barn begynner å stamme

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvordan behandle stamming?

Stamming, jenter

Det er viktig at foreldre er klar over at behandling av stamming er avhengig av at foreldre følger opp behandlingen hjemme og har jevnlige møter med logoped. De behandlingsprogrammene som har vist effekt, har til felles at behandlingen gis av foreldre flere ganger i uka.

Stamming er myteomspunnet. Og en utbredt misforståelse er at stamming kommer av nervøsitet. Man kjenner ikke fullt ut årsaken til stamming, men forskningsresultater tyder på at barna som utvikler stamming har en medfødt risiko for dette. I tillegg antas det at det er et samspill mellom den medfødte risikoen og andre faktorer i barnet og miljøet som fører til at barnet begynner å stamme.

- Det vi vet er at denne medfødte risikoen for å begynne å stamme er arvelig. Det er langt større sjanse for å utvikle stammingen hvis en nær slektning har taleproblemer, forteller Guttormsen.

- Jeg mener det er så viktig å vite at stamming er mye mer enn bare et talebrudd. Det er både en kognitiv side og en følelsesmessig side. Mange barn blir kvitt stammingen sin naturlig, og mange vil derfor avvente og se om det går over. Men når man vurderer om det er grunn til behandling, er det viktig å ta med dette aspektet: blir barnet ertet eller brydd? Hvis så, anbefales det helt klart å begynne behandlingen med en gang, sier hun.

- Hva er behandlingen for stamming?

- Indirekte behandling er mye brukt. Det betyr å tilrettelegge miljøet for bedre flyt hos barnet. Logopeden gir blant annet veiledning til foreldre om å snakke rolig, ha et lavere taletempo, ta pauser i talen, ha øyekontakt, vente litt før man svarer og ikke snakke i munnen på hverandre.

- Voksne må være gode talemodeller, og denne type behandling blir ofte brukt til barn som ikke er så bevisst stammingen sin.

En behandlingsmetode som det er god evidens for, er Lidcombe-programmet. Programmet innebærer at foreldre, etter rådgivning fra logoped, forsterker barnets flytende tale og minimerer stammingen gjennom verbale kommentarer. Dette har gitt gode resultater.

- Effekten av behandlingen må dessuten evalueres fortløpende. Fungerer ikke behandlingen, må man igangsette en annen behandling og man vurderer effekten av den, forteller Guttormsen.

- Siden det er i førskolealder at behandling har aller best effekt, må vi i dette viktige «tidsvinduet» gi riktig behandling til barnet slik at sjansen for å fortsette å stamme minimeres, avslutter hun.

Det er fortsatt behov for flere barn til studien som gjennomføres, og Guttormsen forteller at hun trenger barn fra hele Norge. Deltagelsen vil innebære at foreldrene gir informasjon om barnet gjennom et telefonintervju. Hun vil også møte barna og kartlegge språkferdighetene i barnehagen. Mer informasjon om dette kan du få ved å henvende deg til Linn Stokke Guttormsen på epost: l.s.guttormsen@isp.uio.no

Forrige side