Informasjon

Når barn er pårørende

Hvem kan hjelpe?

Hvis du er bekymret for barna bør du vurdere å be om hjelp. Barna er ikke tjent med at du sliter deg ut eller at du går og bekymrer deg alene. Det finnes mange gode hjelpere som både kan og vil bidra. Det viktige er at du finner den hjelpen som passer for deg og barna. Snakketøyet er er hjelpemiddel utviklet for å legge til rette for en god samtale, og for å kunne bidra med best mulig hjelp.

  • Familie og nettverk. Kanskje det er en søster, onkel eller bestemor som kan ta med barna på kino eller en overnattingstur? Kanskje kan naboen hjelpe med henting på SFO?
  • Skole og barnehage. Hvis ansatte i barnehagen eller skolen vet hva som skjer, kan de både ivareta barna når de er der, og fortelle deg om hva de ser og gjør. PP-tjenesten kan hjelpe barn og familier direkte, eller hjelpe barnehagen eller skolen med hvordan de kan ivareta barna.
  • Helsetjenester for barn og unge. Alle kommuner har egne helsetjenester for barn og unge. Disse er enkle å komme i kontakt med, og har god kunnskap om hva barn og familier trenger. Fastlegen er også et godt sted å ta kontakt. Spesialisthelsetjenesten har egne avdelinger som jobber med barn og unges psykiske helse. Dette er steder som hjelper barn som står i fare for å utvikle egne problemer, eller som har utviklet egne problemer. For å få hjelp herfra trengs en egen henvisning fra lege.
  • Barneverntjenesten. Mange kvier seg for å kontakte barneverntjenesten hvis de har behov for hjelp. De fleste er allikevel godt fornøyd med hjelpen de får, når de først tar kontakt. Mange vet ikke at barnevernet samarbeider tett med familien, og at de aller fleste hjelpetiltakene er frivillige og kjærkomne.
  • Frivillige. Det finnes flere frivillige og ideelle organisasjoner som kan hjelpe når barn er pårørende. Røde kors er et eksempel og kan tilby turer, leksehjelp og noen å snakke med. Kreftforeningen arrangerer turer og gruppetilbud for barn og familier
  • Helsetjenester for voksne. Helselovgivningen i Norge gir helsepersonell plikt til å bidra til å ivareta barna til pasientene sine. Hvis ingen spør deg om barna dine, kan det være lurt å spørre selv: ”Hvordan kan jeg ta vare på barna mine?”. På sykehus har de også egne barneansvarlige som skal sørge for at barn blir sett og ivaretatt.
  • "Snakketøyet" er et digitalt verktøy for de som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende. Det er utviklet av BarnsBeste i samarbeid med psykiater Anne Kristine Bergem og barnepsykolog Svein Øverland. Hensikten er å kunne tilby et godt, praktisk og tilgjengelig verktøy for samtaler med foreldre og barn. Innholdet er tilrettelagt for helsepersonell og andre voksne som møter barna i deres hverdag.

Pasientinformasjoner utviklet av BarnsBeste for Helsenorge.no:

Forrige side