Informasjon

Når barn leker med dyr

Barn kan ha stor glede av å være sammen med dyr, men selv friske dyr kan ha bakterier som gjør oss syke.

Å besøke gårdsbruk, zoologiske hager og dyreparker kan være lærerrike og hyggelige opplevelser for barn i barnehage og skole. Men alle barn er ikke like flinke til å vaske seg på hendene etter et slikt besøk.

Derfor er det alltid greit å ta noen forhåndsregler når barna er sammen med dyr eller besøker gårdsbruk og dyreparker.

Både kjæledyr, fugler, pinnsvin i hagen og husdyr kan være en kilde til smitte med forskjellige mikroorganismer.

Alltid håndvask

I Folkehelseinstituttets skriv om smittevern blant barnehagebarn gis det råd om hvordan man bør forholde seg når barn er i kontak med dyr.

Et enkelt smitteverntiltak er alltid å vaske hendene etter all kontakt med dyr. For å unngå at barn blir syke etter å ha klappet eller kjælt med dyr, må man passe på at de vasker hendene, selv om de ikke er synlig skitne. Spesielt er dette viktig før man spiser.

Skyll vekk bakterier og virus på barnehagen.

Neste side