Informasjon

Når barnet ditt har spist planter

Barn som har spist eller blitt eksponert for planter, er blant de hyppigste grunnene til at Giftinformasjonen blir kontaktet. Heldigvis er det bare de færreste som blir dårlige, men bruk noen minutter på å lære deg hvilke planter du bør unngå å pynte med som småbarnsforelder.

Temaside om Korona

Heldigvis er de aller fleste plantene, buskene og trærne vi omgir oss med både ute og inne ufarlige, men det gjelder dessverre ikke alle. Dette er sjelden noe problem for voksne mennesker, men har du små barn, så er det viktig at du kjenner til hvilke planter som er giftige, og hva du skal gjøre dersom barnet ditt spiser av disse plantene.

Lette forgiftninger

Giftinformasjonens hjemmesider er det listet opp nærmere 140 giftige planter. Av disse vil de fleste kunne gi ubehagelige symptomer, mens en håndfull er så giftige at de i verste fall kan føre til alvorlig forgiftning. I 2014 var det nesten 700 telefoner til Giftinformasjonen om akutte henvendelser angående barn som hadde spist giftige planter. I nesten ingen av disse tilfellene anså Giftinformasjonen at det var fare for alvorlig forgiftning.

Selv om de giftige plantene ikke nødvendigvis er farlige, kan de føre til endel ubehag. Enten ved at de blir spist, eller ved at barnet får plantesaft på hud eller øyne. Typiske reaksjoner dersom et barn har fått i seg giftige mengder av en giftig plante, busk eller tre er kvalme, brekninger og andre mageproblemer. Dette er ofte kombinert med smerter på lepper, i munnen og i halsen.

Mengden er avgjørende

Dersom barnet ditt har spist en giftig plante, er det første du bør gjøre å fjerne planterester og gi drikke. Hva slags drikke du gir, spiller liten rolle. Drikken blir gitt for å fjerne og fortynne eventuelle planterester eller plantesafter fra slimhinnene. Noen ganger kan du også bli anbefalt å gi barnet medisinsk kull, men hør først med Giftinformasjonen om dette er nødvendig. Giftinformasjonen anbefaler alle småbarnsforeldre å ha medisinsk kull hjemme. Dette bør helst være flytende. Medisinsk kull får du kjøpt på apoteket, og det kan hjelpe ved mange typer forgiftning.

- Brekninger skal sjelden fremkalles hjemme, det kan være skremmende for barnet og er nesten aldri nødvendig. Dersom barnet har alvorlige symptomer, skal du ringe 113 øyeblikkelig. Dette gjelder også hvis barnet har spist av noen av de giftigste plantene vi har, som for eksempel selsnepe.

- De fleste henvendelser til Giftinformasjonen om inntak av planter, fører ikke til noen forgiftning. Når barn inntar giftige planter, hender det ofte at de bare smaker litt på et blad. Da er det mengden som gjør at de vanligvis ikke blir forgiftet.

Fjern giftige planter

Giftinformasjonen får flest henvendelser som gjelder barn i alderen 1-4 år som har smakt på giftige planter, men de har også endel henvendelser som gjelder babyer i alderen 7-11 måneder, og noen få henvendelser som gjelder voksne.

For å hindre at barnet ditt skal bli forgiftet, gir Giftinformasjonen følgende råd:

- Finn ut hvilke planter som er i nærmiljøet. Vit hvilke som er giftige og unngå at barnet får tak i disse. Det kan enten gjøres ved å fjerne dem, eller ved å sette dem slik at ikke barnet får tak i dem. Dersom du er usikker på om planten du har kjøpt er giftig, kan du gjerne ringe Giftinformasjonen. Det er ikke nødvendig å ha et akutt tilfelle for å ringe og spørre om råd. Giftinformasjonen har telefonnummer 22 59 13 00. Hjemmesiden, med en liste på nærmere 140 giftige planter finner du her.

Vil du vite mer?