Nyhetsartikkel

Når skal barnet på potta?

I en ny studie har forskere kommet fram til når det er best å starte pottetrening med de små.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskerne konkluderer med at det er best å starte toalettopplæringen når barnet er mellom 24 og 32 måneder.

Forskningen er utført ved to ulike sykehus i USA, og resultatene ble nylig publisert i Journal of Pediatric Urology1.

Les også: Råd og tips om toalett-trening av barn

En rettesnor

I studien deltok 150 barn fordelt på to grupper. Forskerne fant ut at de av barna som fikk toalett-trening etter at de hadde passert 32 måneder, viste flere tilfeller av sengevæting, dagvæting og andre lignende problemer enn de som fikk opplæring på et tidligere tidspunkt.

- Dette gir foreldre en rettesnor for hva som er den beste tiden å begynne å trene med sine barn, sier en av forskerne bak studien, Joseph Baron, i en nyhetsmelding på nettsidene til Robert Wood Johnson Medical School.

Han sier også at foreldre ikke må føle seg presset, men at de gjerne kan være aktive og begynne å trene før barnet er 32 måneder gammelt.

Han mener at sengevæting og dagvæting kan føre til følelsesmessige problemer som også kan forstyrre barnets relasjoner til jevnaldrende. Forskeren mener at de psykologiske effektene av dette også kan smitte over til foreldrene, og at de kan få skyldfølelse fordi de føler de gjorde noe galt og bidro til problemet.

Treningsstart

I en annen artikkel publisert i tidsskriftet Pediatrics i 2003, forsøker forskerne å svare på når det er mest gunstig å starte med pottetrening.

Denne studien viser at det i mange tilfeller har lite å bety for sluttresultatet om man starter treningen før barnet er 27 måneder gammelt. I alle fall om foreldrene ønsker å bli kvitt bleiene fortest mulig.

Studien er utført ved The Children's Hospital i Philadelphia og forskerne konkluderte i sin studie med at yngre barn bruker mer tid på å lære seg dette med å gå på do. Det er med andre ord ikke mer sannsynlig at de som starter tidlig med pottetreninga, blir ferdig før barna som begynner når de er eldre.

I denne studien samlet forskerne inn data fra 378 familier. Poenget var å undersøke intensiv pottetrening definert som toalettrening der foreldrene ber barnet om å gå på toalettet mer enn tre ganger om dagen.

Tar tid å lære

De fant ut at hvis foreldrene begynte med treningen etter at barnet var 27 måneder, var sjansen stor for at barnet skjønte mer. Men de understreker at også i denne alderen tar toalett-trening tid.

Foreldrene i undersøkelsen begynte i snitt pottetreningen når barnet var 29 måneder gammelt. Barna var “utlært” da de var 37 måneder.

De av barna som begynte å øve på potta før de var 27 måneder gamle, brukte mellom 10 og 14,5 måneder på å lære seg å gå på do. Barna som fikk vente til de hadde fylt 27 måneder, brukte mellom 5 og 9,5 måneder på innlæringen.

Kilder

Referanser

  1. Barone J, Jasutkar, N, et.al. . Later toilet training is associated with urge incontinence in children. Journal of Pediatric urulogy 2009; 5: 458-61.
  2. Blum N, Taubman B, et.al.. Relationship Between Age at Initiation of Toilet Training and Duration of Training: A Prospective Study . PEDIATRICS 2003; 111: 810-814. Pediatrics