Nyhetsartikkel

Ny studie om barn og fysisk aktivitet

Barn på 9 år er i gjennomsnitt nesten dobbelt så fysisk aktive som barn på 15 år. Det er et av funnene i en ny studie fra Norges idrettshøgskole.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Den største utfordringen i dag er å øke aktiviteten til de mest inaktive barna. Det kan være lett å øke aktiviteten blant de som er forholdsvis aktive fra før, men de som er totalt inaktive er vanskelige å få fatt i. Dette er en stor utfordring, for det er disse barna som vil ha størst helsegevinst av å øke sitt aktivitetsnivå, sier Elin Kolle ved Norges idrettshøgskole til NHI.no.

Mindre aktive med årene

Kolle forsvarte sin avhandling om barn og fysisk aktivitet ved Norges idrettshøgskole i slutten av oktober. Doktorgraden er basert på tall fra prosjektet ”Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge” - en kartlegging av aktivitetsnivået, aktivitetsmønsteret og den fysiske formen i et landsrepresentativt utvalg av 9- og 15-åringer.

Funnene viser at gutter er mer aktive enn jenter både når de er 9 og 15 år. 9-åringene har et forholdsvis høyt fysisk aktivitetsnivå, men dette synker jo eldre de blir.

- I undersøkelsen fant vi at 9-åringer hadde 46 prosent høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå sammenlignet med de som var 15 år. Så vidt vi vet er det ikke noe biologisk som forklarer denne forskjellen, men noe av forklaringen ligger nok i at mens 9-åringen driver mye uorganisert lek, slutter eller reduseres dette i løpet av ungdomstiden. Man blir nok i løpet av tenårene mer sosialisert til å bli inaktive, sier Kolle.

Les også: Hvordan få barn til å være mer fysisk aktive?

Neste side