Nyhetsartikkel

Ny studie om barn og fysisk aktivitet

Barn på 9 år er i gjennomsnitt nesten dobbelt så fysisk aktive som barn på 15 år. Det er et av funnene i en ny studie fra Norges idrettshøgskole.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Den største utfordringen i dag er å øke aktiviteten til de mest inaktive barna. Det kan være lett å øke aktiviteten blant de som er forholdsvis aktive fra før, men de som er totalt inaktive er vanskelige å få fatt i. Dette er en stor utfordring, for det er disse barna som vil ha størst helsegevinst av å øke sitt aktivitetsnivå, sier Elin Kolle ved Norges idrettshøgskole til NHI.no.

Mindre aktive med årene

Kolle forsvarte sin avhandling om barn og fysisk aktivitet ved Norges idrettshøgskole i slutten av oktober. Doktorgraden er basert på tall fra prosjektet ”Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge” - en kartlegging av aktivitetsnivået, aktivitetsmønsteret og den fysiske formen i et landsrepresentativt utvalg av 9- og 15-åringer.

Funnene viser at gutter er mer aktive enn jenter både når de er 9 og 15 år. 9-åringene har et forholdsvis høyt fysisk aktivitetsnivå, men dette synker jo eldre de blir.

- I undersøkelsen fant vi at 9-åringer hadde 46 prosent høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå sammenlignet med de som var 15 år. Så vidt vi vet er det ikke noe biologisk som forklarer denne forskjellen, men noe av forklaringen ligger nok i at mens 9-åringen driver mye uorganisert lek, slutter eller reduseres dette i løpet av ungdomstiden. Man blir nok i løpet av tenårene mer sosialisert til å bli inaktive, sier Kolle.

Les også: Hvordan få barn til å være mer fysisk aktive?

Inaktive helgedager

Funnene fra studien viser at både 9- og 15-åringene var mer aktive i ukedagene sammenlignet med i helgedagene. Ifølge de norske anbefalingene for fysisk aktivitet, bør barn og unge være fysisk aktive i minimum 60 minutter hver dag. Undersøkelsen viser at fire av fem 9-åringer og kun halvparten av 15-åringene, tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

- Dette er en trend som er svært viktig å snu. En time med daglig obligatorisk fysisk aktivitet eller kroppsøving i skolen bør innføres både på barne- og ungdomsskolen. I den forbindelse er det viktig at skolen bruker kvalifisert personell. Dermed kan aktiviteten legges opp slik at elevene opplever mestring og glede ved å være fysisk aktiv, sier Kolle.

Hun mener den organiserte idretten også har en jobb å gjøre med å hindre frafall og inkludere flere barn og unge.

- Foreldrene har også et ansvar. Både barn og ungdom er mer fysisk aktive i ukedager enn i helger, og det er derfor viktig at foreldre stimulerer og legger til rette for aktiviteter spesielt i helgene. Foreldrene kan dessuten være gode forbilder ved å være aktive selv og i aktivitet sammen med barna. I tillegg er det viktig at det i samfunnet legges til rette for aktivitet blant annet ved trygge skoleveier slik at barn og unge kan gå eller sykle til skolen, sier hun.

Økning blant 9-åringene

Studien viser at aktivitetsnivået blant 9-åringer i Oslo har steget i løpet av de fem årene som er gått siden det ble gjort en tilsvarende undersøkelse i 2000. Aktivitetsnivået var omtrent seks prosent høyere i 2005 enn i 2000.

- Fra 2000 til 2005 så vi en økning i aktivitetsnivået blant 9-åringer i Oslo. Denne økningen i aktivitet var spesielt høy i helgene. Disse funnene var overraskende ettersom de fleste har trodd at barn stadig blir mer inaktive, sier Kolle.

Hun mener det er flere årsaker til at vi ser denne økningen.

- Myndighetene har hatt økt fokus på fysisk aktivitet blant annet med handlingsplanen "Sammen for fysisk aktivitet". I tillegg øker massemediene fokuset på helsefordelene med å være fysisk aktiv. Disse faktorene er sammen med på å øke bevisstheten i befolkningen om at regelmessig fysisk aktivitet er en viktig faktor i en sunn livsstil, sier hun.

Men økningen i aktivitetsnivået er ikke lik i alle sosiale grupper. Jenter som kom fra områder med høy og middels sosioøkonomisk status, hadde større økning enn jenter som kom fra områder med lav sosioøkonomisk status.

Flere overvektige

I samme periode, fra 2000 til 2005, ble det sett en økning i antall som ble klassifisert som overvektige og fete.

- Det er en økning i aktivitetsnivået blant barn, hvorfor er det da også en økning i antall overvektige barn?

- Dette er et komplisert spørsmål. I forhold til overvekt er både fysisk aktivitet og kosthold viktige faktorer. Siden vi ser at aktivitetsnivået øker, er det grunn til å spekulere i om det har skjedd noe med kostholdet og økt inntak. I denne undersøkelsen har vi ikke data til å si noe om dette, sier Kolle.

Undersøkelsen har også studert barn og unges fysiske form og kondisjon, og her var det store variasjoner.

- Vi målte kondisjonen ved at elevene gjennomførte en sykkeltest med økende belastning til utmattelse, og oksygenopptaket ble målt direkte. Blant 9-åringene var kondisjonstallet (ml •min-1• kg-1) 43 hos jenter og 48 hos gutter, og hos 15-åringer var kondisjonstallet henholdsvis 41 og 52.

Disse verdiene er tilsvarende resultater fra andre studier som har målt barn i samme alder ved bruk av sykkelergometer test. Det var imidlertid stor variasjon i utvalgets fysiske form. De 10 prosent med høyest kondisjon hadde om lag dobbelt så høyt oksygenopptak som de 10 prosent med lavest oksygenopptak.

- De i den sistnevnte gruppen har et oksygenopptak på 30-36, og dette er tilsvarende verdier som er sett blant inaktive voksne, avslutter hun.

Vil du vite mer?