Nyhetsartikkel

Nye råd om barn og nettbruk

American Academy of Pediatrics har lansert anbefalinger for mediebruk blant barn. Se oversikten her.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

American Academy of Pediatrics (AAP) har nylig utgitt anbefalinger til barneleger, familier og andre om barns bruk av digitale medier.

Anbefalingene er som følger:

Småbarn

 • For barn som er yngre enn 18 måneder, frarådes det bruk av skjerm.
 • For barn mellom 18-24 måneder, anbefales det at om foreldre ønsker å innføre medier, bør de velge programmer eller applikasjoner med god kvalitet og bruke dette sammen med barnet.
 • For barn som er to år og eldre, bør bruken begrenses til toppen en time hver dag. Innholdet bør ha høy kvalitet. Foreldrene bør være til stede og hjelpe barnet med å forstå hva det ser.
 • Ingen bør ha skjermtid under måltidet, og alle bør legge bort skjermen innen en time før sengetid. Det bør heller ikke være tilgang på skjerm på soverommet etter leggetid.
 • Unngå å bruke mediene som en måte å roe et barn ned på.
 • Ikke føl deg presset til å introdusere teknologien tidlig. Dette er så intuitivt, at barna lærer seg det fort nok.
 • Slå av tv og annen skjerm når det ikke er i bruk.

Barn i skolealder og ungdom

 • Lag en plan over mediebruken i familien som beskriver hvilke typer medier familiemedlemmene bruker og hvor ofte. Dette må inkludere foreldrene.
 • Følg retningslinjene om daglig fysisk aktivitet (en time) og søvn (8-12 timer, avhengig av alder).
 • Unngå bruk av skjerm en time før leggetid, og ikke la barna sove med en skjerm på soverommet.
 • Ha løpende kommunikasjon med barna om privatliv på nettet, nettmobbing og de utfordringene nettbruk fører med seg.

Digital kompetanse

Forskerne fra American Academy of Pediatrics skriver i artikkelen Children and Adolescents and Digital Media at bruken av digitale medier har vokst i løpet av det siste tiåret. Forskning som er gjort på området, tyder på at de nye mediene har både fordeler og er en risiko for helsen til barn og ungdom. Evidensbaserte fordeler ved bruk av digitale og sosiale medier er tidlig læring, møte med nye ideer og kunnskap, økt mulighet for sosial kontakt og støtte, og nye muligheter for å få tilgang på helsefremmende informasjon.

Videre skriver forfatterne bak rapporten om risikoen mediene fører med seg: Ifølge forskningen kan mediebruken føre til negative helseeffekter på søvn, oppmerksomhet og læring - som igjen kan føre til høyere forekomst av fedme og depresjon. Samtidig er det en økt risiko for eksponering for unøyaktig, upassende eller usikkert innhold og kontakter.

De skriver at for et barn er det viktig å opprettholde tilstrekkelig fysisk aktivitet, et sunt kosthold, god søvnhygiene og å ha et sosialt miljø. De mener det er nyttig å lage en individuell plan over mediebruken for barnet, tenåringen eller familien, som kan gi en god balanse mellom skjermtid og andre aktiviteter, sette grenser for tilgang til innhold, veilede med tanke på personopplysninger og oppfordre til kritisk tenkning og digital kompetanse.

Kilder

Referanser

 1. Chassiakos Y, Radesky J, et.al. Children and Adolescents and Digital Media. Pediatrics 2016.
 2. http://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162591