Informasjon

Noen råd om babyer og nattesøvn

Hvor mye bør en baby sove?

De fleste foreldre vil oppleve endret søvnmønster som en av forandringene en baby bringer med seg.

Ingen fasit

Ofte lurer man på om barnet får nok søvn, eller om det sover for mye. Det er viktig å huske at ingen av oss er like, og på samme måte som personlighetene våre er forskjellige, er også søvnmønsteret og søvnbehovet forskjellig fra baby til baby. Det er likevel noen råd du kan følge for at barnet ditt skal få best mulig søvn.

De første ukene sover spedbarnet mye, vanligvis 16-20 timer i døgnet. I denne perioden mangler barnet ofte et klart søvnmønster, men dette bedres etterhvert som barnet utvikler seg. Når nervesystem og hormonproduksjon kommer ordentlig i gang, vil skillet mellom dag og natt bli klarere, og barnet vil foretrekke å sove mer om natten.

Det går gjerne mange måneder før barnet sover mer enn 5 timer i strekk, men fra seks måneders alder er det vanlig at barnet sover cirka tre timer i løpet av dagen, og cirka 11 timer om natten. Alle kan være våkne i korte perioder i løpet av natten, voksne som babyer. 

Hvordan gir jeg barnet gode søvnvaner?

De fleste barn trenger ingen tiltak for å oppnå et normalt søvnmønster om natten, men her er noen tips for lettere å opprette en god rutine med tanke på legging:

Legg helst barnet mens det er søvnig, men enda ikke har falt i søvn. På denne måten vil barnet forbinde sengen sin med det å falle i søvn

Vær stille og behagelig når du tar hånd om barnet om natten. Når barnet trenger mat eller omsorg om natten, la da lyset være dempet, snakk med lav og rolig stemme slik at barnet forstår at det er sovetid og ikke leketid. Enkelte monotone lyder kan også være til nytte (vifte, støvsuger, (opptak av) bølgeskvulp og liknende) da de overdøver andre lyder som kan uroe barnet

Prøv å begrens sovetiden til barnet om dagen. Som nyfødt vil barnet sove til ulike tider i løpet av dagen, men ved et par månders alder vil vanligvis tidene for en hvil bli mer og mer forutsigbare. Når barnet er ett år gammelt vil behovet for søvn i løpet av dagen hos de fleste være nede på ca 2- 3 timer - men med betydelige individuelle variasjoner. 

Forsøk å unngå at barnet sovner med smokk i munnen. Det kan være lettere for et barn å sovne med smokk, men ofte kan smokken også føre til plutselig oppvåkning når den faller ut. Hos en stor andel av barna blir smokken likevel en nødvendig del av leggingen, og det er ingen åpenbare faremomenter med det. 

Allerede i løpet av barnets første måneder kan du få en oppfatning av om barnet er en nattugle eller en morgenfugl. Dersom denne personligheten kolliderer med din, prøv likevel å opprette rutiner som i størst mulig grad respekterer ditt barns foretrukne mønster. 

Gi barnet tid

Dersom barnet våkner og begynner å kave eller skrike, ikke ta barnet opp umiddelbart. På samme måte som oss voksne trenger barnet noen minutter for å finne tilbake til søvn. Barnet har gråt som den viktigste måten å uttrykke seg på, og gråten trenger ikke være utløst av sult eller behov for å bli tatt opp. Forvent litt gråt (noen minutter) i forbindelse med at barnet sovner på nytt

Det anbefales at barnet sover i egen seng i foreldrenes soverom i alle fall de første 6-12 måneder. Men unngå å sove i samme seng, det medfører økt risiko for plutselig uventet spedbarnsdød. Dersom barnet eller foreldrenes søvn ikke er tilfredsstillende, kan barnet gjerne få eget rom fra ett års alder. Ofte vil både barn og foreldre sove bedre om de sover i hvert sitt rom.

Sovemedisiner for barn er ingen god ide, og bør unngås.

Vi er alle forskjellige

Alderen for når barnet sover hele natten gjennom, er forskjellig fra barn til barn, så ikke føl deg presset av at dette må skje til en bestemt tid. Det å forstå barnets timeplan og måte å kommunisere på tar tid.