Nyhetsartikkel

Bedre prognoser for premature barn

Stadig flere premature barn overlever. Men hvordan utvikler de seg?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En ny studie som er publisert i tidskriftet JAMA1, viser at tre av fire barn som er født ekstremt for tidlig var enten normalt utviklet eller hadde lette funksjonshinder da de var 2,5 år. Kartleggingen er et samarbeid mellom forskere ved flere svenske universitet, deriblant Karolinska Institutet.

- I vår studie er funksjonshemming definert ved at Bayley Scores - en psykologvurdering - er noe lav. Psykologen vurderte barna, basert på kognitive, språklige og motoriske ferdigheter. Men de grensene vi satte for lett funksjonshemming, ligger likevel innenfor normalverdiene ved 2,5-årsalder, sier Mikael Norman ved Karolinska Institutet til NHI.no.

Les også: Dette er prematuritet

Stor oppfølgingsstudie

Ifølge forfatterne bak studien har det fram til nå ikke blitt gjort kartlegginger av hvordan det går med de veldig tidlig fødte barna. Dette skal være den største oppfølgingsstudien av barn som fødes for tidlig.

I den aktuelle studien ble barn som var født svært for tidlig (456 barn), fulgt opp da de var 2,5 år og sammenlignet med barn som er født til termin. Studien omfatter blant annet språk, motorikk, forekomst av cerebral parese (CP), syn- og hørsel.

Et viktig spørsmål er om den høye overlevelsen er kjøpt til prisen for økt andel barn med funksjonshemming.

Les også: Risikofaktor å være gutt

Ingen forskjell på gutter og jenter

Resultatene viser at flertallet av ekstremt premature barn (73 prosent) hadde ingen eller bare lette funksjonshemninger. 42 prosent hadde ingen funksjonshemninger i det hele tatt, sammenlignet med 78 prosent av barn født til termin. 31 prosent hadde bare liten funksjonshemming.

Ifølge Mikael Norman er det flere årsaker til de positive resultatene. God samarbeid mellom fødselslege og barnelege, familiens engasjemnet i helsevesenet, avbryting av livreddende behandling for barn med håpløse prognoser, sjenerøs foreldrepermisjon og det at mange barn får morsmelk i nyfødtperioden, er viktige årsaker.

Av de barna som deltok i studien, hadde 7 prosent en mild utgave av cerebral parese (CP), mens seks barn var rammet av CP på en slik måte at de ikke kunne gå.

I en nyhetsmelding fra Uppsala universitet, skriver forskerne at fire barn var blinde og et barn var helt døv. Selv om flertallet av de ekstremt premature barna var ved god helse, hadde 16 prosent moderat uførhet, mens 11 prosent var sterkere uføre.

Andelen barn med moderate og alvorlige funksjonshemminger ble redusert med økende svangerskapslengde fra 22 uker til 26 uker, og det var ingen forskjell mellom gutter og jenter i andelen barn med moderate eller alvorlige funksjonshemninger.

Les også: For tidlig fødsel


Gir bedre forståelse

Det viktigste for et prematurt barn er lengden på graviditeten - det er den mest effektive måten å forbedre overlevelsessjansene for varig helse uten funksjonshemninger. Men ifølge forskerne, er bedre ernæring og redusert stress for barnet og foreldrene i løpet av sitt opphold i intensivavdelingen viktig for å redusere risikoen for skade. Dermed er det viktig at disse barna og deres familier blir identifisert tidlig gjennom nasjonale overvåkingsprogrammer.

Andre studier har rapportert en høy andel av atferdsproblemer og lærevansker på skolen blant premature barn. Det er derfor planlagt en oppfølging av studien når barna er 6,5 og 11 år.

- Dere skriver i pressemeldingen at både leger og andre har en tendens til å overvurdere risikoen for skader blant for tidlig fødte barn. Kan resultatene av denne studien være med på å endre praksis?

- Det er vanskelig å si, men resultatene av studien bidrar til en bedre forståelse både blant profesjonelle og allmenheten. Det finnes studier der man ved hjelp av simulerte tilfeller har sett på legenes vilje til å starte intensivbehehandling og der du ser en motvilje mot å behandle ekstremt tidlig fødte barn sammenlignet med eldre barn og voksne - selv om muligheten for å overleve uten skade for disse simulerte tilfellene var nøyaktig de samme, sier Norman.

Har du sjekket ut Graviditetsorakelet?

Kilder

Referanser

  1. Serenius F, Källén K, et.al. Neurodevelopmental Outcome in Extremely Preterm Infants at 2.5 Years After Active Perinatal Care in Sweden . JAMA 2013.