Nyhetsartikkel

Fraråder kiropraktor til spedbarn

Kiropraktorbehandling har ingen bevist effekt på spedbarnskolikk.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Danske forskere har gjennomgått fem danske og utenlandske undersøkelser som har forsøkt å påvise effekten av kiropraktorbehandling til spedbarn. Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet Ugeskrift for Læger,

Hvert år får 10 000 danske barn behandling av kiropraktor - mange av disse har kolikk.

Men selv om det er mange som får behandling, mangler det ifølge studien god nok dokumentasjon på at behandlingen fjerner magesmerter eller andre plager hos spedbarnet.

- 10.000 barn er mange når vi ikke med sikkerhet vet om behandlingen virker, sier professor Jan Blaakær til Danmarks radio.

Forskerne skriver i sin konklusjon at inntil vi har mer kunnksap om effekten, bør helsevesenet frarådes å henvise barn til kiropraktisk behandling.

Les også: Hva hjelper mot spedbarnskolikk?

Gråt og uro

Kolikk defineres som anfall av irritabelhet, gråt eller uro i mer enn tre timer per dag i mer enn tre dager per uke i tre uker eller mer - hos barn som ellers er friske.

Basert på disse kriteriene, regner man med at 10-20 prosent av barn i Danmark har kolikk.

Les også: Dette er kolikk

Hvert år behandles omtrent 17.000 barn under 18 år hos en kiropraktor i Danmark.

Den største andel barn som behandles hos kiropraktor, er spedbarn, og kolikk er som nevnt den hyppigiste årsaken. Og ifølge de danske forskerne blir mange spedbarn henvist til en kiropraktor fra helsevesenet.

For få deltagere

Forskerne skriver at med tanke på at så mange barn behandles av en kiropraktor, er det overraskende få studier som har undersøkt effekten av behandlingen av kolikk.

Flere av undersøkelsene forskerne har gjennomgått, viser at barn som har vært til behandling hos en kiropraktor, gråter mindre enn barna i kontrollgruppen, men undersøkelsene inkluderer for få pasienter til at man kan dra noen sikker konklusjon.

Ifølge Blaakær, kan det i noen av undersøkelsene se ut som om at behandlingen har hatt effekt, men enten er det ingen kontrollgruppe i studien eller så er antall barn som deltok, for lavt.

Med andre ord: Denne samlestudien har ikke kunnet dokumentere effekt, men det kan skyldes at studiene som er gjennomførte, er for dårlige og omfatter for få pasienter. Det behøves derfor en større kvalitetsstudie som kan gi et sikrere svar.

Kilder

Referanser

  1. Karoline Aase, Jan Blaakær. Kiropraktisk behandling af spædbarnskolik savner evidens. Ugekkrift for læger 2013.