Informasjon

Hører barnet? - sjekkliste for foreldre

Er det velskapt? Kan det ha noen skader eller lyter? Har det normal hørsel? Det er alltid et usikkerhetsmoment med nyfødte barn.

Alle nyfødte i Norge blir hørselsscreenet innen tre dager etter fødsel. På tross av det kan et barn likevel ha et uoppdaget hørselstap, eller hørselen blir nedsatt senere. Her er tegnene du bør se etter:

Kort tid etter fødselen

Kan du se at barnet hører stemmen din?

 • Blir mer våkent
 • Blir oppmerksomt og/eller vider ut øynene
 • Blir stille
 • Skvetter til ved uventede lyder

Ved 1 måned

 • Blir barnet tydelig stille hvis du snakker til det, selv om det ikke ser deg?

Ved 3 måneder

 • Barnet stilner eller smiler til lyden av stemmen din
 • Barnet vender øynene eller hodet etter lyden

Ved 6 måneder

 • Barnet snur seg straks mot stemmen din eller lave lyder som knitring av papir eller lignende
 • Han eller hun liker å lytte til sin egen stemme
 • Ved redusert hørsel avtar barnets stemmebruk

Ved 9 måneder

 • Barnet lytter intenst til svært lave lyder fra kilder ute av syne
 • Liker fremdeles å lytte til egen stemme og prøve seg på forskjellige lyder

Ved 1 år

 • Barnet viser respons på eget navn og andre vante ord
 • Begynner å forstå "ja" og "nei"

I småbarnsalderen

 • Som ovenfor, og språkutvikling som forventet

Vær på vakt

Vær oppmerksom på at uro, søvnvansker, konsentrasjonsvansker, "vanskelig gemytt" og andre generelle tegn kan ha sin årsak i plager fra ørene/nedsatt hørsel.

Dersom du har mistanke om at barnet ikke hører godt, bør du med en gang henvende deg til helsesøster eller lege.