Informasjon

Hva hjelper mot spedbarnskolikk?

Redusert stimulering av barnet og morsmelktillegg uten myse.

Dette kan bidra til å dempe gråten.

Det viser en nylig publisert oppsummering fra Kunnskapssenteret om effekten av ulike tiltak for behandling av spedbarnskolikk.

Gjennomgangen av tilgjengelig forskning tyder på at redusert stimulering av spedbarnet og morsmelktillegg uten myse for barn som ikke blir ammet, kan redusere gråtetid per døgn. Også sukkervann har en lindrende effekt på spedbarn med kolikk.

Opptil 1 av 4 har kolikk

De vanligste symptomene til spedbarnskolikk er anfall av intens, utrøstelig gråt og mye uro. Barnet er vanskelig å trøste når det først har begynt å gråte. Utspilt mage, mye tarmgass, raping, gulping og forstyrret søvn er vanlig ved spedbarnskolikk. Årsaken til tilstanden er ukjent.

Kunnskapssenteret definerer spedbarnskolikk som spedbarnsgråt hos ellers friske barn med normal vektøkning. Tilstanden starter i 1.-2. leveuke og varer i minst 3 timer daglig i minimum 3 dager i uka over en periode på minst 3 uker. Opptil 1 av 4 spedbarn har spedbarnskolikk.

Har undersøkt mange tiltak

Faggruppen fra Kunnskapssenteret har sett på hva forskning sier om effekten av behandling for spedbarnskolikk. Kun systematiske oversikter over randomiserte kontrollerte studier og kontrollerte studier med høy kvalitet ble inkludert i oppsummeringen.

Det er blitt foreslått en hel rekke ulike tiltak for å dempe gråten hos spedbarn med kolikk. Luftdempende medisiner (Minifom), sukkervann, melkefri diett, kiropraktorbehandling, lydstimulering og bæring/vugging er de mest kjente.

Mindre stimuli kan hjelpe

Kunnskapssenterets oppsummering peker på to ulike tiltak som muligens kan redusere gråtetid per dag noe. Disse tiltakene er:

  • Å råde mødrene til å redusere stimulering av spedbarn yngre enn 12 uker.

  • Morsmelkstillegg fri for myse til barn som ikke blir ammet. Myse er et protein som utgjør omtrent 20 prosent av sammensetningen i kumelk. Redusert stimulering av barnet innebærer å ikke stryke, løfte eller hoppe med barnet og redusert lydstimulering (lyden av vaskemaskin, bilkjøring eller Babyrocker).

Andre tiltak som viser tegn på symptomlindring er tolv prosent sukkervann. Det er knyttet stor usikkerhet til effekten av de andre tiltakene som ble evaluert. Kunnskapssenteret understreker at dokumentasjonskvaliteten i oppsummeringen er lav. Resultatene er svært usikre og må tolkes med forsiktighet.

Alle blir bra

Spedbarnskolikk kan være vanskelig å takle for foreldrene. Men det er viktig å huske på at dette er en tilstand som går over av seg selv når barnet er ca. 3 måneder. Alle blir bra uansett hvilken behandling man forsøker. Det finnes heller ikke holdepunkter for at spedbarnskolikk disponerer for andre lidelser senere i livet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Myrhaug HT, Helseth S, Håvelsrud K, Kirkehei I, Kjellemyr GT, Steen-Johnsen J, Aas-Jakobsen E. Behandling av spedbarnskolikk. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 - 2009. ISBN 978-82-8121-276-3 ISSN 1890-1298.
  2. Spedbarnskolikk - er det noe som hjelper? Kunnskapssenteret 2009. www.kunnskapssenteret.no www.kunnskapssentret.no