Nyhetsartikkel

Hvor mye sover spedbarn?

En studie viser at 72 prosent av spedbarn sover åtte timer sammenhengende ved ett-års alderen, men 15 prosent sover fortsatt ikke fem timer sammenhengende.

En studie fra New Zealand1 har forsøkt å se på normal utvikling av søvnmønsteret det første leveåret. Forskerene fulgte 75 barn som utviklet seg normalt og som framsto som friske. Foreldrene førte dagbok, og det ble brukt to netter med video-overvåkning for å se om dagboken ble ført korrekt.

Selvregulert søvn

Det ble brukt tre definisjoner på å sove gjennom natten. Det første var å sove fra midnatt til klokken 5, det andre var å sove 8 timer, det tredje var å sove fra ti om kvelden til seks om morgenen (som passer best med et normalt familieliv). Søvnen skulle være selvregulert (uten behov for trøst fra foreldrene) for at man skulle regne det som sammenhengende søvn.

Størst økning i 1-4 måneders alder

Resultatene viste at den største økningen i sammenhengende søvn skjer mellom 1 og 4 måneders alder. I løpet av denne perioden, klarer barna å sove i gjennomsnitt 504 minutter (8,4 timer) sammenhengende. Selv om de fleste barna sov stadig lengre på natten, var det fortsatt så mange som 11 av 75 (15 prosent) som ikke sov 5 timer sammenhengende når de var 12 måneder gamle. 54 av 75 (72 prosent) sov fra ti om kvelden til seks om morgenen uten at foreldrene trengte å gjøre noe.

Store variasjoner

Studien viser at det er store variasjoner i hvor lenge spedbarn sover sammenhengende. Den forteller også at den største endringen skjer fram til barnet er 4 måneder gammelt. Etter dette er det en mer langsom økning i søvnvarighet fram til 12 måneders alder.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Henderson JMT, France KG, Owens JL. Sleeping Through the Night: The Consolidation of Self-regulated Sleep Across the First Year of Life. Pediatrics 2010; 126: e1081-e1087 .