Nyhetsartikkel

Hvordan skal barnet sove?

På 1990 tallet, ble myndigheter og forskere klar over sammenhengen mellom krybbedød og sovestilling. På 80-tallet var det vanlig å anbefale at spedbarna skulle sove på magen. Når man gikk over til å anbefale å sove på ryggen, falt forekomsten av krybbedød dramatisk. Nå har forskere funnet ut mer av hvorfor spedbarn ikke bør sove på magen.

I en studie fra Pediatrics1 som ble publisert i mars 2011, har forskerne sett på sammenheng mellom sovestilling og oksygeninnhold i blodet.

Målinger under søvn

Det ble foretatt nøyaktige målinger av oksygeninnhold i blodet, spontane bevegelser, blodtrykk og pustefrekvens mens barna sov. Måleutstyret som ble benyttet gjorde det mulig å beregne oksygeninnhold i blod som gikk til hjernen. Målingene ble utført når barna var 2-4 uker, 2-3 måneder og 5-6 måneder. Barna måtte være friske for å delta i undersøkelsen.

Konklusjoner

I studien fant man at barna som som på magen, var mye vanskeligere å vekke enn barna som sov på ryggen. Dette tror forskerene har sammenheng med at oksygeninnholdet i blodet (og dermed i hjernen) var mye lavere hos de barna som sov på magen. Betydningen av sovestilling var aller størst når barna var 2-3 måneder gamle.

Faren med at barna er vanskeligere å vekke når de ligger på magen, er at mange foreldre da vil oppleve at barna sover "bedre." Det kan være bra at barna sover, men når dette skyldes at de ikke får nok oksygen, er det ikke like bra.

Anbefalingene om at barn bør sove på ryggen (ikke på magen eller på siden) gjelder fortsatt og denne studien tilfører ny kunnskap som kan være til hjelp for å redusere antall krybbedødtilfeller ytterligere.

Kilder

Referanser

  1. Wong FY, Witcombe NB, Yiallourou SR et. al. Cerebral oxygenation is depressed during sleep in healthy term infants when they sleep prone. Pediatrics 2011; 127: e558-65. Pediatrics