Nyhetsartikkel

Mener anbefalinger for spedbarnsernæring bør endres

Norske myndigheter anbefaler morsmelk som eneste ernæring frem til barnet er seks måneder. Men er anbefalingen moden for revidering?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Helsedirektoratet har siden 2001 anbefalt morsmelk som eneste ernæring til spedbarn fram til 6 måneders alder. De samme rådene gir WHO. Men i de siste årene har flere tatt til orde for at innføring av fast føde i alderen 4-6 måneder er minst like bra i forhold til risiko for utvikling av cøliaki, allergi og jernmangel.

I sommernummeret av Paidos - tidsskriftet for Norsk barnelegeforening, har tre forfattere fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo vurdert de siste års forskning rundt temaet. Artikkelen heter: "Norske anbefalinger for spedbarnsernæring bør endres", og den er skrevet av Rut Anne Thomassen, Jarle Rugtveit og Christine Henriksen. Forfatterne ønsket å se om forskningen fortsatt viser at det å fullamme i seks måneder er bedre enn å anbefale fullamming de første 4-6 månedene. De har også undersøkt om rådene følges av norske mødre.

Forfatterne ønsket blant annet å finne ut om hva tidspunktet for introduksjon av fast føde har å si i forhold til vekst, overvekt, tilførsel av næringsstoffer, spiseutvikling, infeksjoner, allergi og glutenintoleranse.

Les også: Hvorfor slutter mødre å fullamme?

Dårlige bevis

Når det kommer til overvekt, viser studier at en rask vekst de første levemånedene sannsynligvis kan øke risikoen for overvekt senere i livet. På samme måte har studier vist at om mor ammer framfor å gi barnet morsmelkerstatning, er dette forbundet med lavere risiko for overvekt hos barnet.

Men på den andre siden: Bruk av morsmelkerstatning henger også sammen med overvekt hos foreldrene, røyking hos mor og lav sosial klasse.

I studier der man hadde klart å korrigere for disse faktorene, var den beskyttende effekten av amming minimal. Forfatterne påpeker at flere studier viser ingen sammenheng mellom alder for introduksjon av fast føde og overvekt senere i livet.

Men hva med allergi? Forfatterne konkluderer med følgende: "I forhold til allergier er det mye som tyder på at forekomsten kan reduseres noe ved tidlig eksponering for små mengder allergener, spesielt sammen med samtidig morsmelkernæring".

Det ser altså ut til at dette er mer gunstig enn å introdusere fast føde sent. "Det kan se ut som det hos spedbarn foreligger et immunologisk optimalt tidsvindu, hvor forholdene for utvikling av immunologisk toleranse for fremmedprotein er gunstigst", skriver forfatterne i sin konklusjon.

Det er viktig å ha i minnet at perpektivet rundt amming i utviklingssland vil være et annet enn i Norge. I U-land vil nytten av å fullamme til seks måneder være langt større, blant annet på grunn av dårlig vannkvalitet og hygiene. Men i i-land er derimot infeksjonsforebygging gjennom fullamming etter 4 måneders alder dårlig dokumentert, skal vi tro forfatterne.

Les også: Brystmelk eller morsmelkerstatning?

Få fullammer i seks måneder

Undersøkelser viser at det ikke er mange kvinner som følger rådene med å fullamme i seks måneder. Ved seks måneder, er det bare 2-9 prosent av barna som kun får morsmelk. Ved fire måneder er det 17-25 prosent som har morsmelk som eneste ernæring. Forfatterne mener det er et tankekors at så få fullammer i seks måneder, når det samtidig blir lagt så stor vekt på dette fra helsemyndighetene sin side. De mener mange foreldre opplever det som stressende at de ikke klarer å følge anbefalingene.

Videre konkluderes det med at det ikke er gode nok bevis for å anbefale fullamming til seks måneder framfor til 4-6 måneder. I tillegg har det vist seg at det ikke er mange som gjennomfører nettopp det å fullamme i seks måneder. Samtidig er det ingen medisinsk grunn til å fraråde introduksjon av fast føde fra 4 månders alder for barn i i-land som fortsatt får morsmelk. Forfatterne skriver også at en gradvis tilvenning til fast føde trolig er et bedre alternativ enn å starte med morsmelkerstatning.

Og til slutt: Noen barn trenger lang tid for å lære å spise. For disse barna kan det være godt å ha god tid til å utvikle denne evnen.

Les også: Spedbarns matvaner

Kilder

Referanser

  1. PAIDOS, Tidsskrift for Norsk barnelegeforening. 2013