Nyhetsartikkel

Mor sover ikke bedre om barnet får flaske

Å gi morsmelkerstatning gir ikke nødvendigvis bedre nattesøvn enn amming.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i desember 20101, har sett på hvor mye søvn mor får når hun ammer, sammenlignet med å gi morsmelkerstatning.

Forskerne fant ingen forskjell på grad av søvnløshet, slitenhet, og funksjonsnivå på dagtid, mellom kvinner som valgte å amme og kvinner som ga morsmelkerstatning, eller blant de som kombinerte dette. Gruppen som ble undersøkt, var mødre med spedbarn i alderen 2-12 uker.

Ingen forskjell i total søvntid

Forfatterne konkluderer med at tiltak som oppfordrer kvinner til å amme barna sine, bør inkludere informasjon om at det å velge morsmelkerstatning ikke gir bedre nattesøvn enn amming. Altså er det ikke dette argumentet som bør være avgjørende for valget.

Studien er liten med kun 80 deltakere. Forfatterne mener likevel at studien er stor nok til at de kan trekke en pålitelig konklusjon.

Forfatterne refererer til to andre studier som har sett på det samme, og brukt lignende metoder. En av disse fant at kvinner som ammet var mer våkne om natten, men at det likevel ikke var forskjell mellom de to gruppene i total søvntid. Den andre studien viste at kvinner som ammet, i gjennomsnitt sov 40 minutter mer enn den andre gruppen, per natt.

Våkner oftere og sovner lettere

De av deltagerne i studien som ammet, har oppgitt færre oppvåkninger om natten enn det ammende mødre i andre lignende studier har gjort. Andre studier har funnet at kvinner som ammer, har barn som våkner oftere om natten enn kvinner som gir morsmelkerstatning. Når barna våkner oftere, kan man tenke seg at også mødrene gjør det.

En mulig forklaring på dette er at kvinner som ammer, ammer flere ganger om natten enn de er klar over. Årsaken kan være at de sovner raskere, eller sover seg gjennom amminger, og derfor ikke husker at de har vært oppe og ammet. Dersom ammende våkner oftere om natten, har ammingen i seg selv en kompenserende effekt. De utsettes også for mindre lys og aktivitet i forbindelse med tilbereding av flaskemåltid, skriver forfatterne.

Hormonet prolaktin kan også ha stor innvirkning på søvnmønsteret til mødrene. Utskillelsen av hormonet prolaktin øker i forbindelse med amming/melkeproduksjon. Prolaktin er forbundet med lettere innsovning og gjenopptak av søvn.

Dette er ingen kvalitetsstudie fordi det ikke er en randomisert studie. Det betyr at i denne studien er det kvinnene selv som bestemmer om de vil amme eller gi morsmelkerstatning. Da kan det tenkes at det er viktige forskjeller mellom de to gruppene før observasjonene og målingene startet - hvorfor velger noen å amme og andre ikke? - noe som kan påvirke resultatene og konklusjonene.

Studien har ikke inkludert kvinner med depresjon og angst, eller kvinner som tidligere har slitt med dette. Dermed er det ikke sikkert at resultatene av denne studien gjelder for disse kvinnene. Dette er viktig, ettersom det er mindre sannsynlig at deprimerte kvinner fortsetter å amme, skriver forfatterne.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Montgomery-Downs HE, Clawges HM, Santy EE.. Infant feeding methods and maternal sleep and daytime functioning.. Pediatrics 2010; 126(6): 1562-8. pediatrics.aappublications.org