Informasjon

Nedkjøling av nyfødte gir færre hjerneskader

Ved å kjøle ned nyfødte som har symptomer på oksygenmangel under fødselen, kan man unngå hjerneskader hos mange nyfødte.

Ifølge det britiske Medical Research Council kan man ved å kjøle ned nyfødte babyer som viser tegn på oksygenmangel under fødselen (asfyksi), unngå hjerneskader hos over 100 spedbarn i året i Storbritannia. Nedkjølingen må starte i løpet av de første seks timene av barnets liv, og innebærer at barna får senket kroppstemperaturen til 33-34 grader. Normal kroppstemperatur er på 37 grader. Nedkjølingen vil vare i 72 timer, før barna gradvis blir oppvarmet ved intensiven.

Skjer ved to av 1000 fødsler

- Studien gir endelig bevis på at nedkjøling kan være en effektiv måte å minske omfanget av hjerneskader på etter at barn har vært utsatt for oksygenmangel under fødselen. Selv om metoden dessverre ikke alltid har effekt, viser vår studie at andelen babyer som overlevde uten tegn på hjerneskade, steg fra 28 prosent til 44 prosent med nedkjølende behandling. Det er en økning på 57 prosent, sier Dr. Denis Azzopardi, co-chief investigator i en uttalelse via Medical Research Council (MRC).

Asfyksi, oksygenmangel, oppstår når barnets hjerne eller andre vitale organer blir frarøvet oksygen eller blod under fødselen. Dette skjer ved ca. to av 1000 fødsler ved termin. Asfyksi kan være vanskelig å oppdage før barnet er født, og det kan forårsake alvorlig hjerneskade, cerebral parese, og til og med død ved omtrent halvparten av de tilfellene som er hardest utsatt.

To faser hvor skaden kan oppstå

- Hvordan kan behandling som blir gitt etter at oksygenmangelen fant sted, gi en slik effekt? Spør vi.

- Når et spedbarns hjerne mister oksygentilførsel i tiden rundt fødselen, er det i hovedsak to faser hvor skader potensielt kan oppstå i hjernen. Det ene er på det tidspunktet hvor oksygenmangelen oppstår. Det andre er når hjernen igjen begynner å få tilgang til oksygen. Når hjernen får tilgang til oksygen igjen, kan en rekke skadelige reaksjoner oppstå. Disse forårsaker et slags "celle-selvmord", som kan gi langtids skade. Dersom babyen blir kjølt ned til 33-34 grader i 72 timer, kan dette redusere sjansen for at det oppstår hjerneskader betydelig, forklarer forskerne bak studien til NHI.no.

Det ble ikke påvist noen skadelige bivirkninger som følge av behandlingen.

Studien inkluderte 325 nyfødte som led av oksygenmangel under fødselen. Halvparten av de nyfødte ble behandlet med denne spesielle nedkjølingsteknikken. Barna som ble inkludert i studien, var fra Storbritannia, Ungarn, Sverige, Israel og Finland, og de ble fulgt frem til 18-måneders alder.

Studien vil bli publisert i New England Journal of Medicine.

Vil du vite mer?