Informasjon

Skal barnet ha smokk?

De første seks månedene kan det å bruke smokk gi babyen noen fordeler, men vent inntil etter at ammingen er etablert.

Men etter 6-10 måneders alder, anbefales det å kutte ut smokken.

Fordeler ved bruk av smokk

Suttebehov har barnet helt fra fødselen, og det er ikke bare en livsnødvendig refleks for å få i seg mat. Suttingen virker også beroligende på barnet, og den synes å være noe trygt og kjent i en ellers så fremmed verden.

75 til 85 prosent av barn i vestlige land bruker smokk. En rekke studier har sett på fordeler og ulemper ved bruk av smokk1. Fordelene ved bruk av smokk er blant annet:

  • Smokken har en smertelindrende effekt ved mindre inngrep. Den tar i alle fall oppmerksomheten bort fra ubehagelige opplevelser slik som vaksinering og blodprøvetaking.
  • Bruk av smokk er knyttet til lavere risiko for plutselig spedbarnsdød (krybbedød). Nøyaktig hva som gir denne reduksjonen, og om smokken er årsaken til den, er fortsatt litt uvisst. Det kan være at sjansen for at babyen ruller over til mageleie er mindre ved bruk av smokk eller at det fører til at barnet våkner lettere. Det er også mulig at barn som våkner ofte om nettene, ofte får smokk. Det at barnet ikke sover for dybt kan være det som beskytter mot krybbedød. I så fall er det altså ikke smokken i seg selv som beskytter mot krybbedød. Én teori er at hyppige, små oppvåkninger om natta beskytter mot krybbedød, noe som er felles for både bruk av smokk og amming (som også er assosiert med lavere risiko for krybbedød). Andre faktorer som kan virke beskyttende, er at bruk av smokk holder luftveiene åpne, reduserer risikoen for sure oppstøt/gulping som kan komme over i luftveiene og styrket pustefunksjon.
  • En kunnskapsoversikt viste at for tidlig fødte barn som brukte smokk hadde kortere sykehusopphold, tidligere overgang fra sondenæring til flaske og bedre flaskemating.
  • En smokk kan gjøre det lettere for barnet å sovne. Smokken kan også roe barnet om det er sint eller urolig. Men det er hensiktsmessig å begrense bruk av smokk til anledninger der det er nødvendig. Når barnet er fornøyd uten smokk, bør du ikke putte smokken i munnen.
Neste side