Informasjon

Skal barnet ha smokk?

De første seks månedene kan det å bruke smokk gi babyen en rekke fordeler.

Men etter 6-10 måneders alder, anbefales det å kutte ut smokken.

Fordeler ved bruk av smokk

Suttebehov har barnet helt fra fødselen, og det er ikke bare en livsnødvendig refleks for å få i seg mat. Suttingen virker også beroligende på barnet, og den synes å være noe trygt og kjent i en ellers så fremmed verden.

75 til 85 prosent av barn i vestlige land bruker smokk. En rekke studier har sett på fordeler og ulemper ved bruk av smokk1. Fordelene ved bruk av smokk er blant annet:

  • Smokken har en smertelindrende effekt ved mindre inngrep. Den tar i alle fall oppmerksomheten bort fra ubehagelige opplevelser slik som vaksinering og blodprøvetakning.
  • Lavere risiko for plutselig spedbarnsdød (krybbedød). En metaanalyse har konkludert med at barn som bruker smokk, har mindre risiko for plutselig spedbarnsdød. Nøyaktig hva som gir denne reduksjonen, er fortsatt litt uvisst. Det kan være at sjansen for at babyen ruller over til mageleie er mindre, at det fører til at barnet våkner lettere, holder luftveiene åpne, og reduserer risikoen for sure oppstøt/gulping som kan komme over i luftveiene, og styrket pustefunksjon.
  • En annen metaanalyse har konkludert med at å bruke smokk fører til kortere sykehusopphold, tidligere overgang fra sondenæring til flaske, og bedre flaskemating hos for tidlig fødte barn.
  • En smokk kan gjøre det lettere for barnet å sovne. Det kan også roe barnet om det er sint. Selv om barnet sovner lettere med en smokk i munnen, har det også lettere for å våkne igjen i det smokken faller ut av munnen. Derfor bør barn helst ikke sovne med smokk i munnen.
  • Smokken kan også hjelpe deg å avgjøre om barnet kun er irritabelt eller gråter fordi det er sultent. Prøver du å gi smokk når barnet er sultent, vil smokken raskt bli avvist! Men smokken kan av og til gi en liten utsettelse i barnets krav om mat, og dermed brukes til å "kjøpe litt tid" om du befinner deg i en situasjon hvor amming/mating er uhensiksmessig.

Ulemper ved bruk av smokk

Ulemper ved bruk av smokk er først og fremst knyttet til langvarig bruk. Ulike instanser og studier anbefaler derfor å venne barnet av med å bruke smokk i 6-10 måneders alder. Ulempene omfatter:

Smokk
  • En ulempe med både tåteflaske og smokk er at sugeteknikken ved bruk av disse er ulik den barnet har når det tar bryst, slik at skifte mellom bryst og smokk kan forvirre babyen, og dermed forringe ammeteknikken. Derfor anbefales det å utsette introduksjon av smokk til barnet har fylt en måned - eller til ammingen er godt etablert.
  • Bruk av smokk etter 2 års alder øker sjansen for tannstillingsfeil. I studier der "vanlig smokk" har blitt sammenlignet med spesiallagede ortodentiske smokker, har konklusjonen vært at det utgjør lite forskjell å bruke det ene fremfor det andre. Tannstillingsfeil på grunn av smokk-bruk kan unngås dersom du venner barnet av med smokk før 2 års alder. Det er ingen sammenheng mellom bruk av smokk og tannråte tidlig i barndommen.
  • Flere studier og sammenfatninger av studier, har vist at bruk av smokk øker risikoen for ørebetennelse. For å forebygge ørebetennelse anbefales det å kutte ut smokken i 6-10 måneders alder. I en studie med over 10 000 barn, fant forskerne ut at de 36 prosentene av barna som brukte smokk ved 15 måneders alder, oftere hadde øresmerter og kolikk enn resten av deltagerne. 40 prosent av barna brukte ikke smokk, og 21 prosent sugde på fingrene. 3 prosent av barna som deltok i studien, sugde både på fingrene og på smokk. Disse var generelt mer tungpustet, hadde mer øresmerter og generelt dårligere helse i måneden før undersøkelsene til studien ble gjennomført. En forklaring kan være at smokken blir brukt til å berolige syke barn.

Råd ved bruk av smokk

Velg en smokk som ikke består av flere deler. Da kan den lettere gå i fra hverandre, og deler kan sette seg fast i halsen på barnet. Begynner den delen av smokken som går inn i munnen til barnet å se slitt ut, bør smokken skiftes slik at ikke denne delen plutslig løsner og skaper en kvelningssituasjon.

Vask smokken daglig med såpe og vann. Dersom du også skyller smokken med en svak oppløsning av eddikvann, etterfulgt av lufttørking, kan dette hindre oppvekst av sopp på smokken. Skift ofte til ny smokk.

Smokken skal aldri presses inn i barnets munn, og den skal ikke settes inn på nytt om barnet spytter den ut i søvne.

Smokken har en tendens til å havne på gulvet rett som det er. For å forebygge dette problemet finnes fester som du setter i barnets klær, som hindrer smokken i å falle ned. Pass på at festet til smokken ikke er så langt at det kan tvinne seg rundt halsen på barnet.

Bruk også andre metoder enn smokken for å få barnet til å roe seg.

Ofte kan smokken forsvinne, om enn midlertidig. Det lønner seg da å ha en identisk smokk i beredskap, siden barnet ofte ikke aksepterer en som er litt annerledes.

For å forebygge ørebetennelser bør en avvenne barnet fra å bruke smokk ved 6-10 måneders alder. I denne perioden begynner ulempene å bli flere enn fordelene ved bruk av smokk. Suttebehovet avtar og opphører oftest i 12-15 månders alder. Dersom det er vanskelig å få barnet til å slutte, kan et enkelt knep være å klippe hull i smokken - da mister barnet fort interessen for smokken.

Etter seks måneders alder kan smokken bli et objekt som også gir barnet trygghetsfølelse. Derfor kan det å fjerne smokken føre til engstelse - både hos barn og foreldre. Alternative metoder for å roe ned barnet kan være å svøpe barnet i et teppe, gynge barnet, synge for barnet, babymassasje og rolig musikk. Eldre barn kan distraheres ved bruk av leker, aktiviteter eller lignende. Mange større barn avslutter bruken ved å sende smokken til Kaptein Sabeltann.

Det finnes en rekke forskjellige smokker. Råd om hvilken type du skal velge, kan for eksempel komme fra venner som har små barn. Ofte har barn ønske om en hardere smokk i forbindelse med at tennene bryter ut. Smokken vil også bli litt hardere om den er nedkjølt, for eksempel i kjøleskap.

Barn er forskjellige

Noen barn viser ikke den minste interesse for smokk, og hvis barnet ikke roer seg ved bruk av smokk, har smokken ikke lenger noen hensikt. Hvis derimot barnet har en fin beroligende effekt av smokken, kan du trygt la barnet bruke den uten å få dårlig samvittighet for det. Selv om enkelte er i mot bruk av smokk, er det lite som tyder på at dette er skadelig for barnet. Gled deg heller over kontakten du får med barnet i forbindelse med at det er rolig, i stedet for å bekymre deg for at du tyr til smokken for ofte!

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Sexton S, Natale R,. Risks and Benefits of Pacifiers. Am Fam Physician 2009; 79: 681-85. American Family Physician