Informasjon

Tidlig fødsel og helseplager

Barn som er født bare et par uker før termin, har høyere risiko for å få astma og andre helseplager enn barn som er født til termin.

Det viser en studie publisert i British Medical Journal (BMJ) og inkluderer mer enn 14.000 barn født i Storbritannia. Babyene som var med i studien, ble vurdert da de var ni måneder, og igjen da de var tre og fem år.

Har du testet graviditetsorakelet?

Forskerne undersøkte data fra barn født i uke 32 til 36 og i uke 37 til 38. Jo tidligere et barn ble født, jo større var risikoen for komplikasjoner og for å bli innlagt på sykehus på grunn av helseplager i de ni første månedene av livet. Men ifølge studien, hadde også barn født i uke 37 og 38 dårligere helse enn de som var født til termin.

For eksempel var det 10 prosent mer sannsynlig at babyer født i uke 37 til 38 kom til å lide av langvarig sykdom enn de som er født i uke 39 til 41. Det var rundt 10 prosent mer sannsynlig at de fikk astma eller led av tungpusthet. Da barna var fem år, var det 40 prosent mer sannsynlig at de som var født noen få uker før termin, hadde fått utskrevet astmamedisiner enn de som var født til termin.

Hvor mye er 10 prosent økt risiko? Vi vet at 5-10 prosent av barn under 15 år har astma. Hvis vi sier at risikoen er 5 prosent, vil en økning på 10% bety at risikoen nå er 5,5 prosent. Eller hvis forekomsten er 10 prosent, så vil en økning på 10% bety at risikoen nå er 11 prosent. Dette er det som kalles den absolutte risikoen.

Les også: Astma hos barn

Hvor tidlig er for tidlig?

En fødsel er for tidlig når den finner sted før 37 uker er gått av svangerskapet. 7 prosent av barn som fødes levende, fødes for tidlig. Andelen for tidlig fødsel har vært svakt økende de siste årene.

Les også: For tidlig fødsel

Det kan være flere årsaker til for tidlig fødsel. Sprekk av fosterhinnene kan være en årsak. Dette setter i gang fødselsprosessen. For tidlig fødsel kan også oppstå spontant ved at en eller annen prosess igangsetter fødselen. Det kan være forhold ved morkaken, infeksjon som ikke er oppdaget, eller en ukjent mekanisme. Det er godt kjent at tobakk øker risikoen for for tidlig fødsel.

Andre forhold som øker risikoen, er tidligere for tidlig fødsel (kanskje den viktigste faktoren), tvillingsvangerskap, behandling for livmorhalskreft, blødninger, svangerskapsforgiftning, forliggende morkake, for tidlig morkakeløsning, alder under 20 år og over 35 år, og urinveisinfeksjon eller bakteriell vaginose infeksjon.

Hver uke teller

Forfatterne bak studien skriver at det er forsket lite på helseplager hos barn som er født bare noen uker før termin, siden det å føde i denne tiden nærmest regnes som et fullbyrdet svangerskap. Det blir oftest forsket på svært premature babyer, som har høyest risiko for død og helseproblemer.

Leanne Metcalf er assisterende forskningsdirektør ved Asthma UK. Hun sier til den britiske avisen The Guardian at dette er en av flere studier som tyder på at hver uke som tilbringes i livmoren er viktig for en baby for å redusere risiko for å utvikle blant annet astma i barndommen.

Hun sier at det er en rekke ting gravide kvinner kan gjøre for å redusere risikoen for å føde barnet for tidlig - blant annet å opprettholde en sunn vekt, være aktiv og unngå stress, la være å røyke og unngå infeksjoner. I tillegg er fedme, stress og røyking også knyttet til økt risiko for astma hos barn.

Les også: Røyking og svangerskap

Siden barn som kun fødes et par uker før termin også har høyere risiko for helseplager, foreslår forskerne bak studien at også disse barna må følges nærmere opp de første leveårene.

Kilder

Referanser

  1. Boyle, Poulsen, et.al. Effects of gestational age at birth on health outcomes at 3 and 5 years of age: population based cohort study. BMJ 2012; 344: e896. BMJ (DOI)
  2. The Guardian