Nyhetsartikkel

Økning av overvektige barn

En studie fra Bergen fra 2010 viser at hvert femte barn i barneskolen er overvektig. - Vi har kanskje flyttet noen mentale grenser for hva som er overvektig, sier overlege og forsker Pétur Benedikt Júlíusson.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Júlíusson står bak et doktorgradsarbeid fra Universitetet i Bergen som viser at nesten 14 prosent av barn mellom to og 19 år er overvektige. 2,3 prosent i samme aldersgruppe har utviklet fedme. Blant barn mellom seks og 12 år er antall overvektige størst, og utgjør nesten hvert femte barn.

- Vi vet at en stor andel av de overvektige barna forblir overvektige som voksne, sier Pétur Benedikt Júlíusson til NHI.no.

Han har i sin studie sammenliknet vektmålinger av barn fra 70- og 80-tallet, med nye data fra Vekststudien i Bergen. Fra 2003 til 2006 ble omtrent 8300 barn og unge målt på tilfeldig utvalgte helsestasjoner, barnehager og skoler i Hordaland. I tillegg ble det sendt ut spørreskjema til barnas foreldre, med 38 spørsmål om livsstil og generell helse.

- Vi spurte om hvordan foreldrene oppfattet barnets kropp, og svarene viste at mange foreldre ikke oppfatter barna sine som overvektige. Over 90 prosent av foreldrene til overvektige barn mellom to og seks år, mente barnet var normalvektig.

Les også: Overvekt hos barn

Bør veie og måle

Årsaken til at foreldrene feilvurderer barna sine, kan ha flere sider. Blant annet tror Júlíusson at vi har flyttet noen mentale grenser for hva som er overvekt. Små barn skal vokse godt, og det blir ikke sett på som unormalt at barna er overvektige.

- Vi kan ikke skal stole på vår subjektive oppfatning av overvekt, men trenger objektive mål.

Han mener dette taler for at man bør måle og veie barn regelmessig i primærhelsetjenesten.

- Avhandlingen min er vel en stor reklame for dette. Vi vet at foreldrene ikke ser overvekten, og det er derfor viktig å starte en fornuftig dialog med foreldrene hvis barnet viser uheldig vekstutvikling, sier han, og fortsetter:

- Husk at barnas valg av livsstil er avhengig av foreldrenes livsstil.

Resultatene av studien viser at foreldrenes evne til å gjenkjenne vektavvik hos barna generelt var dårlig, spesielt hos overvektige barn i førskolealder. Jenter ble oftere sett på som overvektig enn gutter, av foreldrene.

Neste side