Nyhetsartikkel

Økning av sjeldent syndrom hos barn

Seks land rapporterer en økning av kawasakis sykdom, eller en tilstand som ligner på denne. Det er foreløpig usikkert om økningen kan knyttes til covid-19.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Helsemyndighetene i New York gikk nylig ut med informasjon om et mystisk syndrom som har dukket opp blant barn. Foreløpig er det få barn som viser tegn på den aktuelle tilstanden, som kalles «pediatric multisystem inflammatory syndrome».

Det er registrert 15 tilfeller med dette syndromet hos barn på sykehus i New York i perioden fra 17. april 2020 til 3. mai 2020. Barna er i alderen to til 15 år. Det er sannsynlig at det bare er alvorlige tilfeller som er registrert så langt.

Symptomene varierer etter hvilke organ som er rammet, men inkluderer vedvarende feber og tegn forenelig med kawasakis sykdom eller toksisk-sjokksyndrom. Symptomer fra mage og tarm er vanlig. Tidlig diagnose og henvisning til spesialist og eventuelt intensivavdeling er avgjørende for å forebygge endeorganskade (skade på hjerte, nyrer og lignende) og andre langvarige komplikasjoner.

Fire av barna testet positivt på covid-19 ved pcr-test (polymerase chain reaction test). Elleve av barna testet negativt (pcr). Seks pasienter som testet negativt for covid-19, hadde positive serologitester - det vil si at de har dannet antistoffer mot covid 19. Det kan bety at de sannsynligvis har hatt covid-19.

Per 9. mai 2020 er det rapportert inn tre dødsfall hos unge i New York, knyttet til den aktuelle tilstanden.

Kawasaki sykdom

Kawasaki sykdom er en betennelsessykdom i blodårene. Typisk for tilstanden er høy feber i minst fem dager, og minst fire av følgende symptomer: småprikkete utslett på kroppen, øyekatar, hovne lymfekjertler, rødhet og sårhet på lepper og i munnhulen, hevelse og rød hud i håndflater og fotsåler.

Les også vår pasientinformasjon om kawasaki syndrom

Udiagnostisert og ubehandlet kan sykdommen føre til utposning på kransårer og alvorlig hjertesykdom. Med behandling reduseres risikoen for å få utposning på kransårene fra cirka 25 prosent til fire prosent.
Leger vet hvordan tilstanden skal behandles, men ikke hva som forårsaker den. Mye tyder på at immunsystemet overreagerer på en infeksjon med virus eller bakterier.

Symptomene kan også minne om toksisk sjokksyndrom - en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier.

Mer enn 100 tilfeller i seks land

Mer enn 100 tilfeller av kawasaki sykdom har dukket opp i minst seks land i løpet av de siste månedene. Av disse er altså 15 tilfeller blitt rapportert av helsemyndighetene i New York. Alle de 15 barna i New York som ble innlagt med den mystiske tilstanden hadde feber. Mer enn halvparten hadde i tillegg utslett, magesmerter, oppkast eller diaré. Mindre enn halvparten hadde luftveissymptomer.

Avisen USA Today har et intervju med en barnelege som jobber ved to ulike sykehus i New York. Ifølge han har disse sykehusene fått inn minst 20 barn med symptomer som minner om kawasaki syndrom. Av disse testet tre av barna positivt for coronavirus. Resten av barna testet positivt for antistoffer mot coronavirus.

 

Usikkert

Det er usikkert om det er noen forbindelse mellom covid-19 og kawasaki syndrom, og om det i det hele tatt er kawasaki syndrom man ser en økning av. I Storbritannia, Italia og Spania har leger også sendt ut bekymringsmeldinger til kollegaer knyttet til en økning av barn med en betennelsestilstand som rammer flere organer, og krever intensiv behandling.
Det er også rapportert tilfeller av sykdommen fra Frankrike, Sveits, og nå også USA.

Kan gå glipp av pasienter med andre symptomer

Det er - naturlig nok, foreløpig lite å finne i medisinske tidsskrifter om covid-19 og mulig kobling til kawasakis sykdom, men i tidsskriftet Hospital Pediatrics er det beskrevet et enkelttilfelle. Den aktuelle artikkelen ble forhåndspublisert i april 2020 og presenterer et tilfelle med en seks måneder gammel jente med klassisk kawasaki sykdom. Jenta testet positivt for covid-19. Hun hadde feber, men minimalt med luftveissymptomer, og hun ble utskrevet fra sykehuset etter vellykket behandling.
Forfatterne påpeker at kliniske kriterier for å teste for covid-19 kan bli begrenset til de som har luftveissymptomer, for eksempel dersom man har begrenset tilgjengelighet av tester. I barnemedisinen kan man gå glipp av pasienter som kommer inn med kun feber, eller feber og plager fra andre organsystem enn luftveiene, dersom man kun tester på pasienter med luftveissymptomer, skriver de.

Barn og covid-19

Covid-19 har i liten grad rammet barn. Barn kan spre smitten, men får oftest kun milde symptomer selv. Om økningen av den mystiske sykdommen kan knyttes til covid-19-utbruddet er uklart.

Kawasaki sykdom er en svært sjelden sykdom. I Sverige har man funnet en årlig forekomst på 6,2 per 100 000 barn under fem år. Tall fra Japan viser at dødeligheten ved sykdommen nå er mindre enn 0,1 prosent.

 

Kilder

Referanser

  1. NYC Health: 2020 Health Alert 13, Pediatric multi-system inflammatory syndrome potentially associated with COVID-19 www1.nyc.gov
  2. Jones VG, Mills M, Suarez D, Hogan CA, Yeh D, Segal B, Nguyen EL, Barsh GR, Maskatia S, Mathew R. COVID-19 and Kawasaki Disease: Novel Virus and Novel Case. Hospital Pediatrics 2020. hosppeds.aappublications.org
  3. The Guardian: New York reports 15 cases of rare illness in children possibly linked to Covid-19 www.theguardian.com
  4. USA Today: The 'boogeyman' of pediatrics: What is Kawasaki disease and is it linked to the coronavirus? eu.usatoday.com
  5. Pediatric Intensive Care Society: PICS Statement: Increased number of reported cases of novel presentation of multi- system inflammatory disease nhi.no