Informasjon

Økt fysisk aktivitet - større barn

Økt fysisk aktivitet er viktig for barn som sitter mye i ro. Les Helsedirektoratets råd for å øke fysisk aktivitetsnivå blant større barn og ungdom.

Rådene om økt fysisk aktivitet hos større barn og ungdom er hentet fra Nasjonal retningslinje for diagnostikk, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn, utgitt av Helsedirektoratet i 2011.

Råd for økt fysisk aktivitet hos ungdom

 • Gå eller sykle til/fra skolen.
 • Delta aktivt i kroppsøving.
 • I friminutt og ellers: Ikke stå og snakk, gå og snakk!
 • Bruk beina så ofte som mulig; gå tur med hunden (eller lån en hund), gå/sykle til venner og andre aktiviteter, gå alltid trappa. Foreldre må gå foran som gode rollemodeller. Må ungdommen hentes? Kan det avtales hentested et stykke unna? Som forelder; hjelp ungdommen til å se mulighetene for aktivitet!
 • Gå av bussen en holdeplass eller to før.
 • For de som har vansker med å få til regelmessig aktivitet kan det hjelpe med et belønningssystem; ungdommen får en belønning (for eksempel dra i svømmehall, på kino, få kontantkort til telefon) etter å ha vært i aktivitet et avtalt antall ganger/ over en bestemt periode. Foreldrene og ungdommen blir enige om kriteriene.
 • Motiver til å begynne med faste aktiviteter der det er aktuelt. Hva finnes lokalt og hva gjør venner?
 • Bruk data­ og TV­-spill som krever at spillerne beveger kroppen.
 • Der å gå/sykle tur er aktuelt som regelmessig aktivitet, anbefal:
  • Faste dager for å få det inn som rutine.
  • Fast løype med kupert terreng der de tar tiden på turen. Det er motiverende å oppleve at man blir i bedre form ved å gå raskere. Prøv å slå rekorden! Alternativt å gå i minst 20 min. og registrere at man kan gå lenger etter hvert.
  • Å gjøre avtaler med en venn eller forelder. Det er mer motiverende og for­ pliktende å gå sammen med andre.
 • Oppfordre til å bli andpusten og svett i all aktivitet.
 • Ta alltid utgangspunkt i hva ungdommen selv ønsker å gjøre av aktivitet. Har han/ hun ingen forslag, kom med alternativer det kan velges mellom.
 • Ungdommen kan skrive aktivitetsdagbok. Synliggjør positiv adferd både for ungdommen selv og foreldre.
 • Gruppeaktivitet i regi av idrettslag / Frisklivssentraler m.v.
 • Evt. turer i regi av Den norske turistforening – dette er ofte krevende turer med turvante folk!
 • Prioriter gaver som fremmer aktivitet til jul og bursdag:
  • Utstyr som sykkel, badminton, gode sko, ski, klær egnet for aktivitet osv.
  • Gavekort eller klippekort til for eksempel svømmehall, skitrekk, treningssenter, bowling (avhengig av hva som er aktuelt).
 • Turer sammen med venner/familie. Er der trimposter i nærheten? Ha som mål å besøke alle, eller oppnå et bestemt antall besøk på en post.
 • Gi råd om bekledning. Riktige klær er avgjørende for en god opplevelse utendørs.