Nyhetsartikkel

Oppvekst med hund gir mindre allergi

Har familien hund, er sjansen for at barnet får astma betydelig redusert.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En stor svensk studie har sett en sammenheng mellom det å vokse opp sammen med et kjæledyr og redusert risiko for å utvikle astma.

Bor man på en gård, blir også denne risikoen redusert betydelig, ifølge forskerne.

Studien ble utført av forskere fra Uppsala Universitet i Sverige og publisert i JAMA Pediatrics. Forskerne brukte informasjon fra ni ulike registre i forskningen sin.

Les også: - En fordel å ha kjæledyr for å unngå allergi

Bekrefter tidligere studier

Hund, kjledyr

Studien fant at eksponering for hunder reduserte risikoen for astma blant skolebarn med omtrent 15 prosent.

- Tidligere studier har vist at barn som vokser opp på gård, har en halvert risiko for å utvikle astma sammenlignet med andre barn. Vi ville undersøke hvordan risikoen er for barn som vokser opp i familier med hund. Våre resultater bekrefter de tidligere resultatene som gjelder barn som vokser opp på gård, og vi så også at barn som vokser opp med hund i familien har omtrent 15 prosent lavere risiko for å utvikle astma ved skolealder, sier Tove Fall ved Instituttet for medisinsk vitenskap ved Uppsala universitet. Hun har ledet studien sammen med forskere ved Karolinska Instituttet i Stockholm.

Forskerne mener årsaken til dette ligger i at barn som vokser opp i sterile omgivelser, i mindre grad blir eksponert av smittestoffer, blant annet fra hunder, og at disse barna dermed får et underutviklet immunsystem. Dette kan gjøre dem mer sårbar for allergiske reaksjoner som astma.

Les også: Et liv med kjæledyr gir bedre helse

Røykekutt viktigst

Hund, kjledyr

Denne studien kan ikke bevise at det er dyrene som er årsaken til den reduserte risikoen, selv om forskerne har forsøkt å ta hensyn til ulike faktorer som kan ha påvirket resultatene:

- Denne type studier kan vise sammenhengen mellom faktorer i omgivelsene og sykdommer i store befolkningsgrupper. Men den kan ikke bevise sammenhengen. Barn som allerede har allergi mot hund og katt, skal unngå omgang med dyrene, men våre resultater gir en indikasjon på at barn som vokser opp med hunder har en redusert risiko for astma senere i livet, sier Catarina Almqvist Malmros ved Karolinska Instituttet.

Man vet ikke sikkert hva som forårsaker astma, men det kan være en kombinasjon av flere faktorer, inkludert genetiske og miljømessige faktorer. Som nevnt blir moderne hygienestandarder ofte ansett for å være en av disse faktorene, og forskerne foreslår at dette kan være grunnen til at eksponering for dyr kan ha en beskyttende effekt.

Når det er sagt, vil kanskje det å unngå tobakksrøyk både under svangerskapet og når barna vokser opp, være den fremste måten du kan redusere risikoen for at barna får astma.

Les også: Barn og passiv røyking