Nyhetsartikkel

Overvekt hos barn behøver ikke påvirke utholdenhet som ung

En vedvarende høy KMI fra førskolealder er forbundet med dårligere utholdenhet i ungdomsskolealder. Men dersom vekten reduseres fra barneår til ungdomsår, er utholdenheten lik den som ungdom med vedvarende lavere KMI, har.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i januar 20131.

Overvekt i barndommen er forbundet med negative helseeffekter senere i livet, til og med for en person som senere oppnår en normal vekt. Denne studien viser at det ikke nødvendigvis er sant: Dersom et barn har høy KMI før skolestart, men KMI reduseres deretter, kan barnets fysiske form i ungdomstiden være lik den som en ungdom som har hatt lav KMI siden barndommen, har. Dette er åpenbart et positivt budskap til helsepersonell som jobber med barn og overvekt.

Finsk studie

Den aktuelle studien inngår i en randomisert, prospektiv studie som fortsatt pågår i Turku i Finland. Deltagerne ble rekruttert i perioden 1990-1992 i forbindelse med kontroll på helsestasjon i 6-måneders alder. Totalt var det 1082 deltagere.

Kroppsmasseindeks (KMI) ble målt årlig. Gjennomsnittlig KMI i 2-7 års alder ble brukt som indikator på vektstatus i førskolealder.

Utholdenhet ble målt ved en løpetest (biptest/shuttle run test) i ni års alder og en maksimal belastningstest på ergometersykkel i 17 års alder. I tillegg ble spørreskjema sendt ut da barna var 9, 13 og 17 år for å undersøke hvor aktive barna var på fritiden.

En "biptest" er en test for å måle utholdenhet hvor utøveren skal løpe kontinuerlig mellom to punkt. De to punktene skal ha en avstand på 20 meter. Løpene er synkronisert med lydopptak som spiller av et "pip" hver gang du skal løpe fra et punkt til det neste. Etterhvert som testen fortsetter, blir intervallene mellom pipene redusert, noe som tvinger utøveren til å løpe stadig raskere, helt til det er umulig å holde følge, eller (i sjeldne tilfeller) til utøveren har fullført testen.

Økte fysisk aktivitetsnivå på fritiden

Å øke fysisk aktivitetsnivå fra barndom til ungdomsårene, er forbundet med økt utholdenhet, uavhengig av utholdenhetsnivå som barn.

Fysisk aktivitetsnivå reduseres fra barndom til ungdomsalder. Dette kan starte allerede i 7 til 9 års alder. I denne studien økte fysisk aktivitetsnivå noe hos deltakerne mellom 9 og 17 år, men den var uendret fra 13 til 17 år. Dette viser at selv om den daglige fysisk aktivitet totalt ble redusert fra barndoms- til ungdomsalder, så holdt deltakelsen i fysisk aktivitet på fritiden seg temmelig stabil i ungdomsårene.

Økt engasjement i fysisk aktivitet

Kort oppsummert: En vedvarende høy KMI fra førskolealder er forbundet med dårligere utholdenhet i ungdomsårene, uavhengig av fysisk aktivitetsnivå. Men dersom barn med høy KMI i førskolealder, reduserer vekten før ungdomsårene, er utholdenhetsnivået i ungdomsårene lik den til barn med vedvarende lav KMI.

Ettersom utholdenhet er avgjørende for god helse, viser dette hvor viktig det er å opprettholde en sunn vekt og en fysisk aktiv livsstil gjennom barne- og ungdomsårene.

Kilder

Referanser

  1. Pahkala K, Hernelahti M, Heinonen OJ, Raittinen P, Hakanen M, Lagström H, Viikari JSA, Rönnemaa T, Raitakari OT, Simell O. Body mass index, fitness and physical activity from childhood through adolescence. BJSM 2012; 47 (2): 71-77. bjsm.bmj.com