Nyhetsartikkel

På biltur med barn

Skal du på biltur med barn i baksetet? Visste du at nær 40 prosent av alle barn sitter feilsikret i bilen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Marianne Skjerven-Martinsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) har i en doktorgradsavhandling blant annet søkt å få svar på: hvorfor blir noen barn i bilulykker alvorlig skadd eller dør, mens andre barn i samme bil kommer fra hendelsen uten fysiske skader?

FHI har i artikkelen "Riktig beltebruk redder barneliv" omtalt studien - som er en del av forskningsprosjektet "Barn i bil". Resultatene viser blant annet at ni av ti barn som blir alvorlig skadd eller omkommer i bilulykker, er enten sikret feil eller blir truffet av løse gjenstander.

- Vi ser at de voksne ønsker å bruke utstyr for å sikre barna, men de mangler kanskje kunnskap om hvor galt det kan gå hvis man ikke bruker utstyret riktig, sier lege Marianne Skjerven-Martinsen i artikkelen fra FHI.

Målet med studien til Skjerven-Martinsen var å evaluere feilbruken av sikringsutstyr for barn i bil, knyttet til barnets høyde, alder og type utstyr. På den måten kan man gi riktige råd til både foreldre, myndigheter og industri om hvordan man kan unngå feilsikring i framtida.

Les også: Sikker biltur

Hvordan sikre best mulig?

I forbindelse med prosjektet "Barn i bil" gjennomførte Skjerven-Martinsen og hennes prosjektmedarbeidere seks veikantundersøkelser. Det ble gjort ved å stoppe biler i helgetrafikken og undersøke hvordan barn var sikret. Det hele ble gjennomført i samarbeid med utrykningspolitiet langs høyhastighetsveier i sørøst-Norge. Til sammen ble totalt 1260 barn under 16 år inkludert i studien.

Forskningsprosjektet «Barn i bil» er en omfattende studie utført av Avdeling for rettspatologi ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Trygg trafikk sier følgende om sikting av barn i bilen:

 1. Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye, eller over 36 kilo tunge.

 2. Både bilpute og sete må brukes sammen med bilens trepunktsbelte. Pass på at barnet ikke legger beltet under armen. Det kan føre til alvorlige indre skader ved en eventuell kollisjon.

 3. Det er også viktig at beltet ligger over hoftene, ikke magen, og strammes godt.

 4. Barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, helst til 4 år.

 5. Barn under 140 cm bør ikke plasseres i et forsete med airbag som ikke er koblet ut.

Ifølge Statens vegvesen er bilens sjåfør ansvarlig for at passasjerer under 15 år er sikret i bilen, og de kan straffeforfølges når slike passasjerer er usikret. Foreleggets størrelse er på 2000 kroner, og forholdet registreres med to prikker på førers førerkort.

Les også: Barn på reise

Hvordan, hvorfor og hvem?

Gjennom doktorgradsarbeidet til Marianne Skjerven-Martinsen ble det gjort følgende funn om bilulykker og barn i Norge:

 • Ulykker med alvorlig skadde barn skjer i hovedsak på høyhastighetsvei, i forbindelse med helgetrafikk og oftest som følge av frontkollisjoner på veier uten midtdeler mellom veibanene
 • Mer enn 9 av 10 barn som blir alvorlig skadd eller dør i bilulykker er feilsikret eller rammes av løse gjenstander i bilen
 • De vanligste feilene er at sikkerhetsbelter er feilplasserte, med skulderdelen under armen eller bak ryggen, eller at hoftedelen er plassert for høyt opp på magen
 • Usikrede gjenstander forårsaker også skader på passasjerer, ofte indirekte ved at tung bagasje treffer og forskyver bakseteryggen der barna sitter
 • Korrekt sikrede barn har lav risiko for å bli skadd, selv i en kraftig kollisjon
 • Barn over 4 år skades hyppigst, og de vanligste alvorlige skadene er i hodet, ansiktet, brystet og magen.
 • For de minste barna er de vanligste feilene løse og feilplasserte interne seler.
 • 37 prosent av alle barn under 16 år sitter feilsikret i bilen.
 • 23 prosent er feilsikret på en slik måte at alvorlig eller dødelig skade sannsynligvis ville oppstått ved en bilkollisjon på en høyhastighetsvei.
 • Feilsikringen er størst hos barn i aldersgruppen 4 - 7 år.
 • Sitteputer er det sikkerhetsutstyret som er forbundet med flest sikringsfeil. Over halvparten av barna som satt på disse, ble registrert med feil.

Kilder

Referanser

 1. http://www.fhi.no/artikler/?id=110781