Nyhetsartikkel

Pappa for første gang: endring i hjernen

En ny studie har undersøkt hvordan hjernen forandrer seg hos menn som blir fedre for første gang.

Ifølge forskerne bak en ny studie, forandrer hjernen seg noe når man blir foreldre. 

Hjernen er plastisk og har en struktur som kan endre seg når livene våre forandrer seg. Vi lærer mer og får nye erfaringer. 

Som regel er det mødrenes hjerne som har vært studert i forbindelse med det å bli forelder, men denne gangen er det nybakte fedre som er undersøkt. 

Undersøkt med MR

Studien er publisert i tidsskriftet Cerebral Cortex1. Forskerne brukte MR for å undersøke endringer i hjernen til førstegangsfedre. 

Dette er et internasjonalt samarbeid mellom to laboratorier, det ene i Spania og det andre i California (USA). Det ble samlet inn data fra 20 spanske menn - før og etter de ble pappa. I Spania ble det også inkludert en kontrollgruppe på 17 barnløse menn. 20 menn fra California ble også undersøkt med MR.

For de barnløse mennene ble det ikke oppdaget noen forskjeller i det totale volumet av hjernebarken (cortex) mellom de to periodene hjernen ble skannet.

Endring i hjernebarken

Men blant de nybakte fedrene fant forskerne en reduksjon av hjernens hjernebark.

Forskerne analyserte deretter hvilke spesifikke nettverk i hjernen som ble endret hos fedrene.

Når vi kobler av, lar vi tankene løpe frem og tilbake i tid. Da aktiveres et nettverk i hjernen som i psykologien kalles standardmodus (default mode).

Både hos de spanske og amerikanske mennene fant forskerne følgende resultat: Det visuelle nettverket og det såkalte standardmodusnettverket (default mode) viste reduksjon i volum hos førstegangsfedrene. 

Så er spørsmålet: Hvilken rolle spiller disse nettverkene i hjernen for en nybakt far? Forskerne mener standardmodusnettverket kan være relevant når man for eksempel skal reflektere og tolke oppførselen til det nyfødte barnet. Det visuelle nettverket er relevant for å gjenkjenne babyen. 

Kilder

Referanser

  1. Martínez-García M, Paternina-Die M, et.al. First-time fathers show longitudinal gray matter cortical volume reductions: evidence from two international samples. Cereb Cortex 2022. academic.oup.com
  2. Sebastian Ocklenburg, No Dad Joke: Fatherhood Shrinks the Brain, Psychology Today nhi.no
  3. Svein Harald Milde, Hjernen er en tidsmaskin, Universitetet i Oslo www.sv.uio.no