Informasjon

Partnervold

Årsaker

Faktorer som øker risikoen for partnervold, er alkoholpåvirkning, høyt alkoholforbruk, psykiatrisk sykdom, en historie om voldelige forhold i barndommen, og utdanningsmessig og økonomisk underprestering. Immigranter har høyere forekomst av partnervold, men det er mindre sannsynlig at slik vold rapporteres eller oppdages i denne befolkningsgruppen.

Antall tilfeller av partnervold blant menn er betydelig lavere enn for kvinner, men det er mer sannsynlig at slike hendelser er underrapportert blant menn.

Forrige side Neste side