Informasjon

Partnervold

Helseskader som følge av partnervold

Partnervold kan føre til både akutte og kroniske helseskader. De akutte skadene er oftest bloduttredelser, sår, beinbrudd, hodeskader. Når det gjelder de kroniske helseskadene, kan de foruten psykiske tilstander medføre plager fra flere organområder.

Det er overhyppighet av mageplager i form av kroniske magesmerter og irritabel tarm.

Ulike gynekologiske problemer kan oppstå:

 • Forsinket diagnose av kreftsykdom i underlivet fordi kvinnen vegrer seg for å bli undersøkt av lege.
 • Smertefulle samleier (dyspareuni).
 • Provosert abort. Kvinnen hindres i å bruke prevensjon og mannen krever at hun tar abort.
 • Bekkensmerter.
 • Seksuelt overførte sykdommer. Mannen kan være utro og bedriver usikker sex.
 • Uønsket svangerskap. Mannen nekter henne prevensjon.
 • Utrygg seksuell atferd.

Mishandling fører i mange tilfeller til problemer fra muskelskjelettsystemet i form av:

 • Kronisk smerte
 • Fibromyalgi

Mange kvinner sliter med migrene som er nært knyttet til mishandlingen.

Psykiske problemer er utbredt blant kvinner som har vært i parforhold preget av vold. Ulike psykiatriske tilstander kan oppstå:

 • Angst
 • Depresjon
 • Lav selvfølelse
 • Fobier
 • Posttraumatisk stressyndrom
 • Søvnforstyrrelser
 • Medikamentmisbruk
 • Selvmord

Mishandling under svangerskap kan medføre fosterskade, død av fosteret i mors mage, lav fødselsvekt og fortidlig fødsel.

Barn som vokser opp i hjem med partnervold, har samme risiko for betydelige, langtids, fysiske og mentale helseproblemer tilsvarende det som barn som har blitt misbrukt selv, opplever. Det er også vist at barn som har vært vitne til partnervold, senere i livet har et økt forbruk av helsetjenester og flere sykehusinnleggelser, økt risiko for å havne i forhold preget av mishandling i voksen alder, økt forekomst av posttraumatisk stressyndrom, skolerelaterte problemer og medikament- og stoffmisbruk.

Forrige side Neste side