Informasjon

Partnervold

Tiltak

Pasienter som opplever partnervold, kan reagere på ulike måter. Mange er ikke klare for å gå ut av forholdet, enten av praktiske eller følelsesmessige årsaker, som finansielle eller sikkerhetshensyn. I andre tilfeller er det bekymring for hvordan det skal gå med barna, eller de har et håp om at partneren vil forandre seg.

Legen må være støttende og bidra til å henvise den mishandlede kvinnen til et senter som kan tilby hjelp.

Risikoen for overhengende fare for skade må alltid vurderes, legen vil derfor kunne spørre om følgende:

 • Har den fysiske volden økt over det siste halvåret?
 • Har partneren din brukt våpen mot deg eller truet deg med et våpen?
 • Tror du at partneren din er i stand til å drepe deg? (De fleste drap skjer i det første året etter at den mishandlede partneren forlater forholdet.)
 • Har du blitt slått mens du var gravid?
 • Er partneren din voldelig og konstant sjalu på deg?

Som offer for partnervold, bør du tenke på din sikkerhet og planlegge hva du skal gjøre dersom du må komme deg raskt unna. Her er noen råd om hva du bør gjøre:

 • Ta kopier av personlige dokumenter.
 • Få laget kopier av nøkler.
 • Sikre penger.
 • Om mulig, pakk en bag med viktige ting som du trenger, hvis du drar.
 • Du bør vite om et sikkert sted å dra til hvis situasjonen blir kritisk.
 • Bruk kodeord i kommunikasjonen med betrodde venner eller familie slik at du kan ringe dem og varsle om umiddelbar fare selv om overgriperen er tilstede.

Et langvarig og vedvarende lege-pasient forhold vil øke pasientens åpenhet om å diskutere partnervolden. Det er avgjørende at legen grundig dokumenterer i den medisinske journalen enhver skade og noterer ned en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet, inkludert sitater fra pasienten når det kan være relevant.

Kilder

 • NEL-artikkel om Partnervold
Forrige side