Nyhetsartikkel

Personlighet viktigere enn intelligens ved skoleprestasjoner

Personlighetstrekk som åpenhet og samvittighetsfullhet har større innvirkning på skoleresulateter enn intelligens.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Learning and Individual Differences1 i 2014. Studien, som ble utført av Dr. Arthur Poropat fra Griffith`s School of Applied Psychology i Brisbane i Australia, er den største studien av sammenhengen mellom personlighet og akademisk ytelse som noensinne er gjennomført.

Nyttig å være hjelpsom

Studien vurderte personlighetsfaktorer som samvittighetsfullhet, åpenhet, evne til å bli enig med andre, emosjonell stabilitet og utadventhet. Forfatteren fant at åpenhet og samvittighetsfullhet hadde størst innvirkning på akademisk suksess. Han mener derfor at utdanningsinstitusjoner bør fokusere mindre på intelligens og heller vie mer oppmerksomhet til studentenes personlighet.

Praktisk sett betyr funnene at den innsatsen studentene er forberedt på å yte, og hvor de konsentrerer denne, er minst like viktig som at de er smarte.

- En student eller elev med en hjelpsom personlighet vil skåre en hel karakter bedre enn en gjennomsnittlig student, sier Poropat.

Nysgjerrighet og gode arbeidsvaner

Å bidra til at elever utvikler nysgjerrighet, kreativitet, interesse for faget og evnen til å jobbe jevnt og trutt - ha gode arbeidsvaner - vil altså kunne være viktige hjelpemidler for å bedre skoleprestasjoner.

Studien viser at ens egen vurdering av personlighet kan være vel så nyttig til å forutsi akademisk suksess som IQ/intelligenstester. Men dersom personer som kjenner studenten godt, vurderer personlighetstrekkene, er denne metoden nesten fire ganger mer nøyaktig som redskap til å forutsi akademiske resultater.

Poropat påpeker at for forskere innenfor dette feltet virker disse resultatene overraskende. Det samme gjelder for enhver som har trodd at oppnådde skoleresultatene først og fremst er et resultat av intelligensnivå.

Smart - men mangler ofte påholdenhet

Tidligere studier har vist at studenter/elever som mener at de er intelligente/smarte, ofte slutter å prøve å bli bedre, noe som medfører at resultatene gradvis blir dårligere. De som derimot anser seg selv som hardtarbeidende, får på den annen side gradvis bedre resultat.

Ifølge Poropat er det beste med denne nyheten at det er mulig å utvikle de personlighetstrekkene som er forbundet med akademisk suksess. På den annen side er det lite forskning som tyder på at intelligens kan læres, sier han.

Kilder

Referanser

  1. Poropat AE. Other-rated personality and academic performance: Evidence and implications . Learning and Individual Differences 2014; 34: 24-32. www.sciencedirect.com
  2. Personality outsmarts intelligence at school - Griffith University app.griffith.edu.au