Informasjon

Plaskebasseng

Plaskebasseng kan være et fint sted for lek og avkjøling, men de er ikke ufarlige.

Plaskebassengene blir også stadig større, og på godværsdager er det få ting som kan fremskaffe flere frydefulle barnehyl enn nettopp disse.

Men en artikkel i et stort tidskrift for amerikanske barneleger (Pediatrics) påpeker baksiden av denne medaljen – drukningsulykker blant små barn.

Plaskebasseng er vanligvis både mindre og mye billigere enn oppmurte badebasseng. De er rett og slett mye mer tilgjengelig for de fleste av oss. Ulempen med plaskebasseng er at de som regel ikke har samme form for overvåkning som oppmurte basseng. De fleste oppmurte basseng er inngjerdet og utilgjengelig for allmennheten. Voksne har også større respekt for faren som et oppmurt basseng innebærer.

Foreldre har ofte oversikt over sine egne barn med tanke på plaskebasseng, men mange glemmer at også naboens barn kan ha tilgang til bassenget. Vann utgjør en stor fristelse for de små, og selv de beste advarsler kan fort bli glemt i slike øyeblikk. Det trenger ikke stå mange centimeter med vann i bassenget før det er en fare, særlig for de minste. Det hjelper heller ikke at slike basseng ofte er svært glatte og fylt med leker.

Studien fra Pediatrics

Artikkelen "Pediatric Submersion Events in Portable Above-Ground Pools in the United States, 2001–2009" ble publisert 20. juni 2011. Den tar for seg drukningsdød bant barn. I perioden 2001 – 2009 døde 209 barn som følge av drukning i slike basseng i USA. 94% av disse barna var yngre enn 5 år. 73% av tilfellene skyldtes drukning i egen hage. Dødsfall som følge av slike basseng, var økende i perioden, særlig i første halvdel av tidsrommet.

Hvordan forebygge plaskebasseng-ulykker?

Plaskebasseng tilfører så mye glede at de har hatt en plass i sommer-Norge i mange år, og den vil de nok fortsette å ha. Det at vi har et bevisst forhold til disse er viktig for å forebygge ulykker også her til lands.

Her følger noen råd for å unngå ulykker:

  • Følg godt med barn som leker i slike basseng. Kun få minutters uoppmerksomhet kan få fatale følger
  • Har du et slikt basseng i hagen, så sørg for at det ikke er tilgjengelig for små barn når det ikke er under oppsyn. Tøm bassenget for vann eller lag en liten inngjerding rundt det. Skal du reise bort, så sørg for at et tomt basseng ikke kan fylles med regnvann og bli en fare mens du er bortreist
  • Større flyttbare basseng kan gjøres mye mindre tilgjengelig ved å fjerne stiger som brukes til å klatre opp i bassenget
  • Det finnes både trekk og alarmløsninger for slike basseng. Dessverre er ofte slike tillegg dyrere enn selve plaskebassenget

Drukning skiller seg fra andre ulykker ved at uhell som kun hadde hatt bagatellmessige følger på land, kan bli fatale om de skjer i vann. Drukningsulykker er også som regel stille, de fleste som drukner har verken mulighet eller ork til å kave eller rope om hjelp. Når ulykken blir oppdaget, er det kanskje for sent. Derfor er det viktig at vi forebygger disse ulykkene så godt vi kan.